Gebieden


bijgewerkt 17-03-2018

In dit onderdeel “Gebieden” wordt een overzicht gegeven van de te onderscheiden deelgebieden van de Heuvelrug en haar randgebieden.
Voor een toelichting op de keuze van het gebied en de deelgebieden, klik hier.

De totale omvang van het beoogde Geopark is ca 100.0000 hectare.

Per deelgebied wordt een overzicht gegeven van de aardkundige waarden met indien aanwezig ook de aardkundige monumenten, natuur en cultuurhistorie.

De Heuvelrug kent de volgende markante gebieden:
1. Heuvelrug Noord (’t Gooi e.o.): kop v/d heuvelrug
2. Eemland
3. Vecht en Plassen
4. Laagte van Pijnenburg: (brede) hals v/d heuvelrug
    het gebied tussen Baarn, Soest, Bilthoven en Hollandsche Rading
5. Heuvelrug Midden  van Laagte van Pijnenburg (Baarn) tot
    de Darthuizerpoort (Leersum): romp of Hart v/d Heuvelrug
6. Lek en Kromme Rijngebied
7. Heuvelrug Zuid (van de Darthuizerpoort tot en met Rhenen): staart van de heuvelrug

De gebieden waar het initiatief Geopark Gooi- en Vechtstreek i.w. zich expliciet op richt zijn Heuvelrug-Noord en het noordelijke deel van Vecht en Plassen.

Voor een impressie van het totale gebied, klik op de kaart hiernaast.

Aardkundige monumenten en Geosites
De aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van een gebied. De bodem en het landschap van de Heuvelrug en de natte randgebieden zijn ontstaan in een periode van vele tienduizenden jaren. Landijs, de wind, rivieren en de zee hebben hun sporen nagelaten. Daar waar deze sporen nog duidelijk zichtbaar zijn, wordt gesproken van aardkundig waardevolle plaatsen, GeoSites genoemd. Onder het begrip vallen geologische, geomorfologische (oppervlakte vormen), bodemkundige en geohydrologische verschijnselen. Het gaat bijvoorbeeld om stuwwallen, dekzandruggen, stuifzandgebieden, stroomruggen, oeverwallen en veengebieden.
Rond deze geosites zijn door Stichting Telluris in de afgelopen jaren vele wandelingen uitgezet, soms geheel of gedeeltelijk samenvallend met bestaande routes, die met name gericht zijn op de mogelijkheid deze geofenomenen zelf te ervaren.
Deze wandelingen worden gepresenteerd als … En nu op Geopad  en komen na digitalisering beschikbaar via de site in de vorm van een uitgebreide toelichting, een wandelroute op papier en een GPS wandeling.

Een aantal bijzondere en unieke GeoSites is benoemd als aardkundig monument.
In de provincie Noord-Holland zijn in het gebied van het geopark i.o. als aardkundige monumenten aangewezen het Stuwwallengebied ’t Gooi, de Vecht/Aetsveldsche polder/Weesp-Muiden en het Naardermeer. In de provincie Utrecht zijn op en grenzend aan de Heuvelrug de volgende aardkundige monumenten benoemd: Grebbeberg, Lange en Korte Duinen, Oostbroek en Niënhof, Zwerfsteneneiland, de Waaien in Eemland en Plantage Willem III.

Een aantal aardkundige monumenten is ook opgenomen in interessante wandel- en fietsroutes. De aardkundige monumenten geven een goed beeld van het ontstaan van het landschap. Daarom zijn ze belangrijk voor recreatie en educatie. Waar mogelijk zetten de provincies Utrecht en Noord-Holland zich in om die rol te versterken.

Overige informatie
De volgende presentaties, artikelen en websites bieden interessante aanvullende informatie over …

aardkundige waarden
–   Aardkundige Waarden, een Powerpoint presentatie van Hanneke van den Ancker
–   De waterhuishouding op en naast de Heuvelrug en de invloed daarvan op het gebied,        een Powerpoint presentatie van prof.dr.ir. PFM (Piet) Verdonschot,

     Wageningen University & Research
–   www.geologievannederland.nl/tijd/nederland-op-de-wereldbol
–   www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/aardkundige-waarden/
–   www.archeologieopdekaart.nl/

natuur
–   Goois Natuurreservaat
–   www.landschappeninbeeld.nl, de Gooise stuwwal
–   www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/overzicht
–   www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden
–   www.utrechtslandschap.nl.

cultuur
–   Lijst van kastelen in Utrecht
–   Lijst van kastelen in Noord-Holland
–   Kastelen en buitenplaatsen in Utrecht
–   Lijst_van_landgoederen_op_de_Utrechtse_Heuvelrug

 

 

Share Button