Laagte van Pijnenburg


bijgewerkt 21-01-2018

Aardkundige waarden
Na de vorming van de Utrechtse Heuvelrug bleef er tussen Baarn, Soest, Bilthoven en Hilversum een laagte achter, de Laagte van Pijnenburg. Later in het Saalien werden hier nog enkele bulten opgestuwd door het ijs: de Eng van Soest, een verhoging bij Baarn (Roosterbos) en ’t Hooge Erf. Midden op deze heuvels liggen dalen uit de laatste ijstijd, het Weichselien, dit zijn sneeuwsmeltwaterdalen. Rondom de geïsoleerde stuwwallen ligt de Laagte van Pijnenburg. Hier vormde zich na de laatste ijstijd uitgestrekte hoogvenen. Deze venen werden vanaf de 13e eeuw afgegraven. Roosterbos en ’t Hooge Erf vormde in die tijd door de hoog gelegen ligging een aantrekkelijk gebied voor de landbouw. Ook voor bewoning zijn de relatief hoog gelegen geïsoleerde stuwwallen een aantrekkelijke locatie geweest. Soest en Baarn zijn in oorsprong gebouwd op of aan de flanken van de dergelijke stuwwallen.

Een aantal bijzondere en unieke aardkundige waarden op en direct naast de Heuvelrug is benoemd als aardkundig monument, echter, in het gebied Laagte van Pijnenburg heeft de provincie Utrecht op de Heuvelrug nog geen aardkundige monumenten benoemd.

In het gebied zijn de volgende GeoSites aanwezig.

Een gedetailleerde omschrijving van de ontwikkeling van natuur, cultuur en landschap staat in de volgende beschrijving:
Laagte van Pijnenburg-gedetailleerde omschrijving Telluris

Share Button