Geosites

bijgewerkt 29-07-2018

Geosites
De aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van een gebied. De bodem en het landschap van de Heuvelrug en de natte randgebieden zijn ontstaan in een periode van vele tienduizenden jaren. Landijs, de wind, rivieren en de zee hebben hun sporen nagelaten. Daar waar deze sporen nog duidelijk zichtbaar zijn, wordt gesproken van aardkundig waardevolle plaatsen, GeoSites genoemd. Onder het begrip vallen geologische, geomorfologische (oppervlakte vormen), bodemkundige en geohydrologische verschijnselen. Het gaat bijvoorbeeld om stuwwallen, dekzandruggen, stuifzandgebieden, stroomruggen, oeverwallen en veengebieden.

Rond deze geosites zijn door Stichting Telluris in de afgelopen jaren vele wandelingen uitgezet, soms geheel of gedeeltelijk samenvallend met bestaande routes, die met name gericht zijn op de mogelijkheid deze geofenomenen zelf te ervaren.
Deze wandelingen worden gepresenteerd als ... En nu op Geopad  en komen na digitalisering beschikbaar via de site in de vorm van een uitgebreide toelichting, een wandelroute op papier en een GPS wandeling.
zie verder ...

 

Aardkundige monumenten
Sommige aardkundige waarden zijn zo bijzonder, dat ze de status van aardkundig monument hebben gekregen. De aardkundige monumenten hebben een drieledig doel. In de eerste plaats het veilig stellen van de aardkundige waarden van de monumenten. In de tweede plaats zijn ze bedoeld om de desbetreffende grondeigenaren te laten beseffen dat er ook een niet-levende natuur bestaat en dat ze trots mogen zijn op hun bezit. In de derde plaats wordt het geïnteresseerde publiek de mogelijkheid geboden om kennis te maken met het aardkundig erfgoed.

Een aantal bijzondere en unieke GeoSites is benoemd als aardkundig monument.
In de provincie Noord-Holland zijn in het gebied van het geopark i.o. als aardkundige monumenten aangewezen het Stuwwallengebied ’t Gooi, de Vecht/Aetsveldsche polder/Weesp-Muiden en het Naardermeer. In de provincie Utrecht zijn op en grenzend aan de Heuvelrug de volgende aardkundige monumenten benoemd: Grebbeberg, Lange en Korte Duinen, Oostbroek en Niënhof, Zwerfsteneneiland, de Waaien in Eemland en Plantage Willem III.

Een aantal aardkundige monumenten is ook opgenomen in interessante wandel- en fietsroutes. De aardkundige monumenten geven een goed beeld van het ontstaan van het landschap. Daarom zijn ze belangrijk voor recreatie en educatie. Waar mogelijk zetten de provincies Utrecht en Noord-Holland zich in om die rol te versterken.
zie verder ...