De Vecht/Aetsveldsche polder

bijgewerkt 12-03-2019

Waar
De Aetsveldsche polder ligt direct ten zuiden van Weesp in de provincie Noord-Holland.

Het gebied
Bron: o.a.Brochure-Aardkundige-monumenten-Noord-Holland
Een opgevuld ‘oer’ meer

Een wel heel bijzonder voormalig meer is het meer dat ooit lag in een lange strook , die enkele kilometers ten westen van Abcoude begon en via Weesp naar het Naardermeer liep. Dat is het gebied waar nu ruwweg de Aetsveldsche Polder ligt.

Dit voormalige, door erosie van het veen ontstane meer, met een lengte van 10 kilometer, is later geheel opgevuld met rivierklei. Het meer ontstond rond 2600 jaar geleden aan de westzijde en breidde zich naar het noordoosten uit, terwijl het vanaf de westzijde werd opgevuld met klei afkomstig van de Angstel, de Waver, de Winkel en het Gein.

Op de overgang van de IJzertijd naar de Romeinse Tijd, enkele honderden  jaren voor het begin van onze jaartelling, was de opvulling van dit meer met rivierklei compleet. Er ontstond toen een dun laagje veen op het met klei opgevulde meer.

Door het zakken van het veenoppervlak rondom het meer ligt de bovenkant van de klei in het voormalige meer nu zelfs plaatselijk wat hoger dan het veen in de omgeving.

De Aetsveldsche Polder is een van de grootste en belangrijkste landbouwpolders van de Noordelijke Vechtstreek. De polder maakt deel uit van de landschappelijke structuur die een uitloopgebied vormt tussen Amsterdam en Het Gooi. Om dit gebied open en groen te houden dient zowel in landbouwstructuur als in robuuste natuur te worden geïnvesteerd.

Op deze wijze dragen de agrarische functie en de natuurfunctie bij aan de instandhouding en ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarden. De Aetsveldsche polder is een speerpunt in het beleid van provincie, gemeenten en de gebiedscommissie Groene Uitweg. Het gebied moet zich landbouwkundig verder ontwikkelen wil het als drager van het landschapsbeeld optimaal blijven bijdragen aan het beheer van dit zelfde landschap.

 

Aardkundig Monument
Dit uitzonderlijke voormalige nu ‘fossiele’ meer in de bodem van de Aetsveldsche Polder, dat in het veld helaas moeilijk te herkennen is , is vanzelfsprekend tot Aardkundig Monument benoemd.

 

Aanvullende (semi)wetenschappelijke publicaties