Home

bijgewerkt 21-04-2020

Beide gebiedsinitiatieven, Stichting Geopark Heuvelrug i.o. en Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht, werken vanaf 1 januari 2020 vanuit één stichting verder aan de realisatie van het Geopark.
Het beoogde UNESCO Geopark bestrijkt globaal de Heuvelrug, het Gooi en de waterrijke gebieden aan weerszijden:
de Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek, het Eemland en de rand van de Gelderse Vallei.

De werknaam van de stichting is Geopark Heuvelrug - Gooi en Vecht.

 

Gebiedsinitiatief, maar ook Burgerinitiatief; dus voor, met en van U, de bewoners

Veel te doen, dus bij deze een oproep vrijwilligers voor:

  • Ontwikkelen materialen (educatie, voorlichting, ..)
  • Werven van partners (particulieren, bedrijven, natuurorganisaties, ..)
  • Fondsenwerving (bij donoren, m.i.v. crowdfunding, ..)
  • Website (inhoud, ontwikkeling en beheer, ..)
  • Gids (routeverkenner, ..)

stuur een email naar info@geopark-heuvelrug.nl

 

WAT is een Geopark?
Een Geopark is een gebied van wereldniveau met uniek samenhangende waarden van aardkunde, levende natuur en cultuurhistorie. Het is een landschap met veel landschapsschoon en cultureel erfgoed, dat toegankelijk en interessant is.

De ontstaansgeschiedenis en de levende natuur, in combinatie met culturele en regionale tradities en ontwikkelingen vormen de ingrediënten voor een duurzame ontwikkeling ervan. zie verder …

 

Geopark Heuvelrug-WAT is dát?
Het Geopark Heuvelrug i.o. bestaat niet alleen uit stuwwal, bos, heide en zand. Rondom de Heuvelrug bevinden zich ...
rivieren zoals de Vecht, de Kromme Rijn, de Lek en de Grift, en ...
de Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Romeinse Limes.
Juist de grote variatie in landschappen, van hoog en droog naar nat en dras, maken dit gebied aantrekkelijk om te ontdekken. Nu, maar zeker ook in het verleden. En dit zie je terug in de sporen die mensen eeuwen geleden hebben achtergelaten in het landschap op de Heuvelrug.
Ten westen van de Heuvelrug vind je ook de veengebieden. Zo’n 7000 jaar geleden was er ook al sprake van klimaatverandering. Door de stijging van het grondwater kon al het water hier niet snel afgevoerd worden. Hierdoor ontstond het veen. Vanaf de 12e eeuw gingen mensen dit veen ontginnen. De sporen hiervan zie je nog duidelijk terug in dit landschap.

Het burgerinitiatief om voor de hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden de kwalificatie Geopark te verkrijgen is ruim 3 jaar geleden gestart.

De kwalificatie Geopark kan een gebied worden toegekend als het bijzonder is voor wat betreft haar ontstaan, ondergrond, natuur en cultuurhistorie. De initiatiefnemers, en steeds meer mensen en organisaties, zijn ervan overtuigd dat dit prachtige gebied aan die voorwaarden voldoet. De stuwwal in het midden met aan beide kanten het bijzondere laagland vormen tezamen waterhuishoudkundig één systeem. Inmiddels is er een stichting met een bestuur, adviescommissie en een raad van advies om het initiatief verder te brengen en er wordt intensief samengewerkt met ondermeer Universiteit Utrecht, Utrechts Landschap en Provincie Utrecht.

Met de kwalificatie van het gebied tot Geopark wordt het verhaal over het gebied boven tafel gehaald en verspreid. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de onderwerpen “water en de invloed van de mens”; deze waren en zijn van grote invloed en maken het gebied extra uniek.

Zie verder ...

 

Geopark Heuvelrug-BELEEF het
IJs, wind, water en de mens vormden de Heuvelrug en de natte omgeving. Ga op ontdekkingstocht om te weten hoe de Heuvelrug is ontstaan. Hoe komt die stuwwal hier? Hiervoor moet je meer dan 150.000 jaar terug in de tijd. Toen stuwden ijs massa’s aarde en stenen op en vormden zo de Heuvelrug, water en wind hebben de stuwwal vervolgens verder bewerkt. Ga maar eens naar de Grebbeberg tussen Rhenen en Wageningen en zie hoe de stuwwal hier letterlijk verrijst uit het natte landschap. Of struin door de eeuwenoude bossen of over de grote heidevlakten in het Gooi en verwonder je over de ruimte en weidsheid. Wanneer je over de Soesterduinen loopt, waan je je in de woestijn. Waar komt dit zand vandaan? En wat is de rol van de wind? De geschiedenis ligt hier letterlijk aan en onder je voeten.

Zie verder ...