Achtergrond informatie

bijgewerkt 14-09-2019

 

Weerkundig/Klimaat
Alhoewel een Geopark primair gericht is op de ondergrond is en wordt deze ook door de vele eeuwen heen vervormd onder invloed van het weer.
De ijstijden zijn, zeker m.b.t. de Heuvelrug, van groot belang geweest.
Wanneer waren er ijstijden en wat richtten zij aan?
Hoe denkt men over de toekomst, wordt het weer koud?
Wat betekent de zeespiegelstijging, wordt de Heuvelrug ons nieuwe waddengebied?
Maar ook, hoe ontwikkelde de mens zich over die eeuwen heen.
Uiterst interessante links zijn daarom:

 

 

 

 

 

Infrastructuur

 

Militair
De provincie Utrecht bezit niet minder dan vijf verdedigingslinies: de Romeinse Limes, de Grebbelinie, de Oude Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het zuidelijk deel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinies hebben ieder een eigen karakteristiek. Geen enkele linie beperkt zich uitsluitend tot het Utrechtse grondgebied. Zelfs de Grebbelinie reikt verder, de Betuwe in.

Deze militaire verdedigingslinies zijn geënt op de Utrechtse bodemgesteldheid en hebben gebruik gemaakt van het bestaande reliëf en het eronder liggende cultuurlandschap. Sterker nog, het inundatiesysteem van deze waterlinies is gebaseerd op het middeleeuwse ontginningspatroon en systeem van waterbeheersing. Alleen zijn de inspanningen niet gericht op het drooghouden van een gebied maar het gecontroleerd onder water zetten.

 

Samenvatting (semi) wetenschappelijke bijdragen
Voor het verzameldocument, klik hier.