Initiatief

bijgewerkt 24-05-2018

Start
De ambitie om de (Utrechtse) Heuvelrug en omgeving tot Geopark gekwalificeerd te krijgen is al in 2010 in een publicatie voorgesteld door Stichting Telluris te Dordrecht. In 2015 heeft Stichting Beter Zeist daartoe het “burgerinitiatief” genomen. Als eerste stap is een verkennend vooronderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden.

Na de vele positieve reacties op deze ambitie en rapportage is in 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug i.o. gestart, waarin naast Stichting Beter Zeist ook de Provincie Utrecht, de Universiteit van Utrecht en de Stichting Utrechts Landschap deelnemen.

 

 

Stichting
Op 8 mei 2017 is de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht,
 met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren.
Voor de oprichtingsakte, klik hier.

Als het gebied de status van UNESCO Geopark toegekend krijgt betekent dat zowel extra bescherming als bekendheid van de ontstaansgeschiedenis, de bijzondere aardkundige waarden en waterhuishouding èn de natuur èn de cultuur-historie van het gebied.

Bij het Geopark Heuvelrug i.o. wordt gekeken naar de gehele heuvelrug met de natte randgebieden. Dus inclusief Vecht en Plassen, Kromme Rijngebied, Gelderse Vallei tot het Valleikanaal en het Eemgebied. Het gaat om een gebied met een totale omvang van ca 100.000 hectare.

Naast de voorbereiding van dit geopark was al eerder het initiatief genomen om een deel van het gebied, de Gooi- en Vechtstreek, tot Geopark te kwalificeren; inmiddels werken beide initiatieven waar mogelijk samen.

Tegelijk wordt er gewerkt aan de oprichting van een nieuw Nationaal Park Heuvelrug dat in principe hetzelfde gebied omvat (de hele Heuvelrug inclusief de natte randgebieden). Ook met dit initiatief wordt nauw samengewerkt. De eerste ideeën over een dergelijk park ontstonden in 1999 met de introductie van het begrip "Heel de Heuvelrug". In 2008 werd daartoe een programmabureau opgericht en een gebiedsvisie geschreven voor 2025. De visie is in 2009 ondertekend door 29 natuurbeheerders, overheden en vertegenwoordigers van recreatieve belangen. 

Hoe het proces verder verloopt vindt u onder het menu-item voortgang.