Thema’s

bijgewerkt 19-08-2019

Naast het beschrijven van specifieke geo-locaties zoals Geo-hotspots, Geosites en Aardkundige Monumenten zijn er ook geo-fenomenen van meer algemene aard.

Zij worden hieronder kort benoemd en verwijzen door naar een eigen page.

 

Veenvorming
Aan de aardoppervlakte komen niet overal venen voor. Aan de verbreiding ervan zijn grenzen gesteld die vooral bepaald worden door klimatologische, topografische en geologische omstandigheden.
Het veen is een organogeen gesteente dat wat de botanische samenstelling betreft van plaats tot plaats zeer sterk kan verschillen. De veenonderzoeker moet de veensoorten, zowel fysisch als botanisch van elkaar kunnen onderscheiden. Eerst dan zal hij in staat zijn een beeld te geven van de geologische bouw en van de genese van een veen.
Het Geopark Heuvelrug kent meerdere gebieden waarin door de eeuwen heen veen is gevormd. Voor een uittreksel met enkele hoofdstukken uit het nog steeds relevante en te gebruiken overzicht ‘Veenvorming’ van Dr. Jan Visscher uit 1949,
zie verder ...