Excursies

bijgewerkt 01-12-2022

Naast de vele geowandel- en fietsroutes die wij op de website hebben staan verzorgt met name het IVN (Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie) regelmatig geo-excursies met een gids die ter plekke toelichting geeft over markante geofenomenen in het landschap.

Veelal wordt het landschap als geheel verkend en beoordeeld met de vierbrillen-methode van Leesbaar Landschap De seizoensvariatie, reliëfverschillen, cultuurhistorie en patronen in het landschap, alles komt aan bod.

De vier brillen, de vier manieren van kijken, zijn:
Verticale samenhang
De uitdrukking van de ondergrond (bodem, water, reliëf) in het landgebruik, de biotopen, de vegetatie enz.
Horizontale samenhang
De uitdrukking van relaties (agronomisch, sociaal of ecologisch) in de patronen van sloten, wegen/paden, beplanting en bebouwing.
Seizoens samenhang
De uitdrukking van het jaarverloop in kleuren en vormen.
Historische samenhang
De uitdrukking van de ontstaansgeschiedenis in de patronen en elementen in het landschap.

Onderstaand een opsomming van zowel nog komende als reeds uitgevoerde ontdekkingsreizen.

Verwacht

Plaatsgevonden

Geoparkexcursie op landgoed Oostbroek
IVN-natuurgidsen geven op donderdagmiddag 27 oktober 2022 (14.00-16.00 uur) een geoparkexcursie op landgoed Oostbroek. De provincie Utrecht heeft een oude meander van de Kromme Rijn de status van ‘aardkundig monument’ gegeven. Op landgoed Oostbroek zijn sporen van oude meanders nog herkenbaar aan kleine reliëfverschillen en een stukje van de oude bedding is opnieuw uitgegraven. We doorkruisen het eeuwenoude landgoed, met aandacht voor de rijke cultuurhistorie en voor de gevarieerde flora en fauna. We kijken extra naar paddenstoelen.

Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 25 deelnemers mee. Je kunt je voor deze geoparkexcursie aanmelden via email (geoparkexcursie@gmail.com) o.v.v. ‘Oostbroek 27/10’. Je ontvangt dan een mail over de verzamellocatie.

Geoparkexcursie op de Amerongse berg
IVN-natuurgidsen geven op woensdagmiddag 26 oktober 2022 (14.00-16.00 uur) een geoparkexcursie op de Amerongse berg, met speciale aandacht voor paddenstoelen. De Amerongse berg is met 69,2 meter boven NAP het hoogste punt van de provincie Utrecht. Het Amerongsche bos is aangelegd als jachtgebied voor de kasteelheren van kasteel Amerongen. Het is een van de oudste bossen in deze streek; sommige grove dennen dateren uit 1770. We kijken vooral naar paddenstoelen, maar de diepe erosiedalen en de rijke cultuurhistorie komen eveneens aan bod.

Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee. Je kunt je voor deze geoparkexcursie aanmelden via email (geoparkexcursie@gmail.com) o.v.v. ‘Amerongse berg 26/10’. Je ontvangt dan een mail over de verzamellocatie.

Geoparkexcursie in Klein Zwitserland
De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op dinsdagmiddag 25 oktober 2022 (14.00-16.00 uur) een geoparkexcursie op de Amersfoortse berg. Op de zuidwestelijke flank van deze berg is honderdvijftig jaar geleden een recreatiebos gecreëerd dat vanwege de enorme reliëfverschillen ‘Klein Zwitserland’ is gedoopt. We verdiepen ons in de aardkundige waarden, cultuurgeschiedenis en biodiversiteit.

Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee. Je kunt je voor deze geoparkexcursie aanmelden via email (geoparkexcursie@gmail.com) o.v.v. ‘Klein Zwitserland 25/10’. Je ontvangt dan een mail over de verzamellocatie.

Geoparkexcursie Lange Duinen
De IVN-afdeling Eemland organiseert op maandagmorgen 24 oktober 2022 (10.00-12.00 uur) een geoparkexcursie in de Soester duinen. De provincie Utrecht heeft de zandverstuivingen van de Lange Duinen en Korte Duinen de status van ‘aardkundig monument’ gegeven. In de late Middeleeuwen zijn de heidevelden op sommige plekken zo intensief begraasd en geplagd, dat de planten het niet meer konden bolwerken en de wind vrij spel kreeg. We maken een rondje over de uitgestrekte zandvlakte en door de omliggende heidevelden en bossen.

Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee. Je kunt je voor deze geoparkexcursie aanmelden via email (geoparkexcursie@gmail.com) o.v.v. ‘Soesterduinen 24/10’. Je ontvangt dan een mail over de verzamellocatie.

Fietsexcursie Hoog en Laag
De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op zondagmiddag 18 september 2022 van 14.00-16.00 uur een fietsexcursie, met verhalen over aardkundige waarden.

Amersfoort ligt op de overgang van door water, wind en ijs gevormde en door de mens vormgegeven landschappen van de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse vallei en het Eemland. De stad zelf vormt door de stenige bebouwing een rotsachtig landschap. Tijdens deze fietstocht, die begint op de Amersfoortse berg, dalen we zo’n 44 meter af naar de stad, stijgen weer enkele meters omhoog naar de dekzandhoogten en dalen af naar het natte, onder zeeniveau gelegen Eemland. Via de Soester Eng en de Korte duinen, bereiken we weer de Heuvelrug. Tijdens deze ongeveer 16 km lange tocht, staan de gidsen stil bij de geologische processen, waterhuishouding, cultuurhistorie door de eeuwen heen, in combinatie met de natuurwaarden in de verschillende biotopen, die we passeren.

De startlocatie is: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. Deelname is gratis. Opgeven is niet nodig.
zie verder

IVN Natuurexcursie Amersfoort
Treekerpunt; bloeiende heide en meer, tevens Geopark excursie, zondag 21 augustus 2022 - 14:00 tot 16:00
De IVN/Geopark excursie van augustus voert ons langs heide en heuvels, hoog en laag, droog en nat gebied. In augustus staat de heide mooi paars te bloeien en daar kunnen zowel de bijen als de mensen van genieten. En we zullen u meer over de heide vertellen dan alleen het verhaal van de bijen… zie verder...

12 juni 2022
Geoparkwandeling door de Lange Duinen in Soest

De IVN-wandeling van zondag 12 juni 2022 is tevens een Geoparkwandeling. De wandeling van 1,5 tot  2 uur en voert door de Lange Duinen bij Soest.De wandeling begint op de onverharde parkeerplaats op de hoek van de Middenlaan en de Schapendrift in Soestduinen. Dat is 3 minuten lopen vanaf Restaurant Soestduinen. De wandeling is gratis en begint om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig. zie verder

14 mei 2022
IVN Natuurfestival - Geoparkwandeling: van stuwwal tot stuifzand

Het gebied rondom Valkenheide heeft een bijzondere geologische ontstaansgeschiedenis. Tijdens deze veelzijdige wandeling gaan we op zoek naar sporen hiervan. Ook vertellen we over de rol die de mens speelde en over de natuur die we nu tegenkomen. Wandel mee naar stuwwallen, stuifzanden en vennen en beleef het landschap mee.

Meld je hier aan voor deze wandeling op 14 mei.

13 maart 2022
Kent u de ondergrond en historie in Maarn?

De belangstelling was op 13 februari 2022 zo groot dat we veel mensen moesten teleurstellen. Op 13 maart gaan we alsnog graag met u op pad.

Maarn en deze omgeving is mede ontstaan door de ijstijden, de keuterboeren die zich hier vestigden en de aanleg van de spoorlijn. Wilt u meer weten over het ontstaan en de historie van Maarn? Meld u aan en trek op zondag 13 maart uw wandelschoenen aan.
De (IVN) gidsen uit Maarn Maarsbergen gaan graag met u op stap vanuit het oude centrum van Maarn over de Koeheuvels naar de oude eng en meent. De vier (IVN) natuurgidsen gaan op pad met de deelnemers. In deze excursie nemen ze de geologie mee.
Na de excursie kijkt u met andere ogen naar de natuur en het landschap.

Aanmelden: starttijd 14.00 uur, duur excursie 2 uur, groepsgrootte max. 15 personen, startpunt wordt na aanmelding bekend gemaakt. Aanmelden met email naar excursies@mmnatuurlijk.nl