Geo-Info

bijgewerkt 02-02-2020

Via deze 'page' is verdere aanvullende informatie van meer algemene aard te vinden:

Partners en sympathisanten
Een groeiend aantal organisaties die de ambitie om de gehele Heuvelrug met randgebieden tot Geopark gekwalificeerd te krijgen een warm hart toedragen en daartoe met de initiatiefnemers samenwerken.

Achtergrond informatie over aspecten als ...
Aardkundig, Weerkundig/klimaat, Water, Archeologie, Cultuur, Natuur, Infrastructuur, Militair, (semi)Wetenschappelijke onderbouwing

Specifieke onderwerpen

Filmpjes
Internet kent een groot aantal filmpjes die te maken hebben met het Geopark gebied. Daarnaast worden in eigen beheer introductiefilmpjes gemaakt over specifieke gebieden of onderwerpen.

Projecten
In het kader van de educatie en promotie wens van het Geopark wordt materiaal ontwiikkeld als Ontdekkaarten en Ken je Ondergrond boekjes.