Rhenen e.o.

bijgewerkt 04-01-2021

Rhenen e.o. op de Geopark kaart gezet

Rhenen ligt op een kruispunt van drie landschappen: het stuwwallandschap van de heuvelrug, het rivierenlandschap van de Rijn en het dekzand- en veenlandschap van de Gelders-Utrechtse Vallei. Dat maakt het een soort ‘drielandschappenpunt’. Door het afwisselende landschap zit de regio vol verhalen. Zo is er bos en heide op een heuvelrug, dynamische riviernatuur in de uiterwaarden en blauwgraslanden in de vallei.

In het kader van dit project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een "Ontdekkaart",
-   Het boekje "Ken je Ondergrond"
-   Geowandelingen en Geofietstochten welke zowel via de Geopark website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie, als te downloaden vanaf Routeyou als GPS wandel- of fietskaart.

De Ontdekkaart en het Boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

voor het boekje, klik hier of op het boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

Op 2 juli 2020 zijn in het Stadsmuseum van Rhenen de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. wethouder Hans Boerkamp van de gemeente Rhenen.
Met financiële bijdragen van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen, Waterschap Vallei en Veluwe, RAAP en Rabobank Vallei en Rijn waren we – met de nodige professionele ondersteuning - in staat deze producten te realiseren.