Projecten

bijgewerkt 24-07-2020

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van De Bilt en Stichtse Vecht
Het beoogde Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht beslaat op de Utrechtse Heuvelrug onder andere het grootste deel van de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht. Het gebied loopt van de relatief droge stuwwal de Heuvelrug naar de lager gelegen en meer open gebieden ten westen en zuiden daarvan.Een gebied met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en waterhuishouding, met grote gevolgen voor natuur en cultuur. En een bijzonder landschap als resultaat.

Op 8 juli 2020 zijn in het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. Maarten van Dijk, wethouder Stichtse Vecht en Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel Gooi en Vecht.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van Rhenen e.o.
Rhenen ligt op een kruispunt van drie landschappen: het stuwwallandschap van de heuvelrug, het rivierenlandschap van de Rijn en het dekzand- en veenlandschap van de Gelders-Utrechtse Vallei. Dat maakt het een soort ‘drielandschappenpunt’. Door het afwisselende landschap zit de regio vol verhalen. Zo is er bos en heide op een heuvelrug, dynamische riviernatuur in de uiterwaarden en blauwgraslanden in de vallei.

Op 2 juli 2020 zijn in het Stadsmuseum van Rhenen de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. wethouder Hans Boerkamp van de gemeente Rhenen.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van de Kromme Rijnstreek
Op 4 februari 2019 vond de feestelijke aanbieding plaats van de 1e exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje "Ken je Ondergrond" van de Kromme Rijnstreek. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Rabobank Rijn en Heuvelrug.

De invloed van het water en de mens in dit gebied was en is overweldigend. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) realiseert met een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen een knap staaltje waterbeheer.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Het project “Samen Duurzaam Zeist” roept burgers van Zeist op initiatieven te nemen om de duurzaamheid van Zeist te bevorderen.
In het kader van voornoemd Zeister project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een Ontdekkaart, zowel als folder als in de vorm van publieksborden
-   Geowandelingen welke zowel via de Geopark Heuvelrug website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie, als te downloaden vanaf Routeyou als GPS wandelkaart.
Voor Ontdekkaart, klik hier.