Projecten

bijgewerkt 20-09-2023

Uitreiking Ontdekkaarten en Informatieboekjes Geopark over Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp
De wethouders Els Kruijt van Wijdemeren en Hugo Bellaart van Gooise Meren namen 20 september in het Vestingmuseum te Naarden de 1e Ontdekkaarten en Informatieboekjes in ontvangst die Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht maakte over en voor de Regio Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

Uitreiking Ontdekkaarten en Informatieboekjes Geopark over Regio Amersfoort
De wethouders Rutger Dijksterhuis van Amersfoort, Peter van Asselt van Bunschoten-Spakenburg, Wim Vos van Leusden en Henk-Jan Molenaar van Woudenberg namen 7 juni in het Groene Huis in Amersfoort de 1e Ontdekkaarten en Informatieboekjes in ontvangst die Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht maakte over en voor de Regio Amersfoort.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

Ontdekkaarten en Informatieboekjes van gemeenten Soest en Baarn

Wethouder Aukje Treep (Soest), wethouder Erwin Jansma (Baarn), heemraad Frans ter Maten (waterschap Vallei en Veluwe) en voorzitter Stichting Vrienden Soester Eng Kees Waagmeester namen donderdagmiddag 25 november in Museum Soest de eerste exemplaren van de Ontdekkaarten en Informatieboekjes over Soest en Baarn in ontvangst.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van 't Gooi

In het kader van dit project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een "Ontdekkaart",
-   Het boekje "Ken je Ondergrond"
-   Geowandelingen en Geofietstochten welke zowel via de Geopark website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie.

In het boekje lees je meer over het ontstaan van het gebied van gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren, over de aardkundige waarden, cultuurhistorie, natuur, de rol van het water en de mens en recreatieve weetjes en routes. Natuurlijk allemaal bedoeld om dit fraaie gebied zelf te ontdekken. Dus ga op Geopad, neem dit boekje en de ontdekkaart mee en beleef deze streek zelf.ormatie, als te gebruiken via Routeyou als GPS wandel- of fietskaart.

Op 26 augustus 2021 zijn de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond overhandigd aan
Bart Heller (wethouder Hilversum), Peter Smit (AGV) en Hans Metz (Vrienden van het Gooi).

Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van gemeente Utrechtse Heuvelrug

Midden in het zuidelijke deel van het beoogde Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, ligt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Genoemd naar de stuwwal.

Het gemeentelijke grondgebied omvat van zuid naar noord een volledige  landschappelijke doorsnede: van het natte gebied van de Langbroekerwetering en de Rijnuiterwaarden, via de hoogste top van de Heuvelrug, de Amerongse Berg (69,2 m +NAP), naar het lage gebied van de Gelderse Vallei bij Overberg en Maarsbergen. Het gebied heeft daardoor zeer verschillende landschappen.

Op maandagmiddag, 21 december, werden virtueel de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond overgedragen aan wethouder Chantal Broekhuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van De Bilt en Stichtse Vecht
Het beoogde Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht beslaat op de Utrechtse Heuvelrug onder andere het grootste deel van de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht. Het gebied loopt van de relatief droge stuwwal de Heuvelrug naar de lager gelegen en meer open gebieden ten westen en zuiden daarvan.Een gebied met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en waterhuishouding, met grote gevolgen voor natuur en cultuur. En een bijzonder landschap als resultaat.

Op 8 juli 2020 zijn in het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. Maarten van Dijk, wethouder Stichtse Vecht en Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel Gooi en Vecht.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van Rhenen e.o.
Rhenen ligt op een kruispunt van drie landschappen: het stuwwallandschap van de heuvelrug, het rivierenlandschap van de Rijn en het dekzand- en veenlandschap van de Gelders-Utrechtse Vallei. Dat maakt het een soort ‘drielandschappenpunt’. Door het afwisselende landschap zit de regio vol verhalen. Zo is er bos en heide op een heuvelrug, dynamische riviernatuur in de uiterwaarden en blauwgraslanden in de vallei.

Op 2 juli 2020 zijn in het Stadsmuseum van Rhenen de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. wethouder Hans Boerkamp van de gemeente Rhenen.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van de Kromme Rijnstreek
Op 4 februari 2019 vond de feestelijke aanbieding plaats van de 1e exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje "Ken je Ondergrond" van de Kromme Rijnstreek. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Rabobank Rijn en Heuvelrug.

De invloed van het water en de mens in dit gebied was en is overweldigend. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) realiseert met een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen een knap staaltje waterbeheer.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.

 

Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van Zeist
Het project “Samen Duurzaam Zeist” roept burgers van Zeist op initiatieven te nemen om de duurzaamheid van Zeist te bevorderen.

In het kader van voornoemd Zeister project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een Ontdekkaart, zowel als folder als in de vorm van publieksborden
-   Geowandelingen welke zowel via de Geopark Heuvelrug website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie, als te downloaden vanaf Routeyou als GPS wandelkaart.
Voor Ontdekkaart en Boekje, klik hier.