Kromme Rijnstreek

bijgewerkt 04-01-2021

Kromme Rijngebied op de Geopark kaart gezet
Het is een karakteristieke streek met afwisselend landgebruik, boomgaarden met appels, peren, kersen, landbouw percelen en langgerekte graslanden, in het noordoosten begrenst door uitgestrekte bossen.
Je ziet hier geaccidenteerde terreinen met uiteenlopend agrarisch grondgebruik, verspreide boerderijen en enkele buitenplaatsen. In het Kromme Rijngebied zijn enkele opeenvolgende generaties rivierafzettingen, waarvan de oudste een complex systeem van stroombeddingen toont. Verder wordt de markante (pre)romeinse stroomrug van de Kromme Rijn verlevendigd door enkele afgesneden meanders en microreliëf.

Door de enorme bevolkingstoename tussen de 11e en 13e eeuw nam de behoefte aan voedsel en daarmee landbouwgronden toe en startten de machthebbers op grote schaal ontginningsprojecten. Een van de te cultiveren gebieden was (het) Langbroek. De naam zegt het al: ooit was de Langbroekerwetering een ‘lang broek’, ofwel een uitgestrekt moeraslandschap. Vooral als de Kromme Rijn buiten zijn oevers trad, stond het gebied volledig blank. Maar nadat de Utrechtse bisschop Godebald in de twaalfde eeuw opdracht gaf de Kromme Rijn af te dammen, werd het mogelijk om de moerasbossen om te zetten in landbouwgrond. De abdij van Oostbroek heeft een grote rol vervuld bij de ontginning van de moerasgebieden; vanuit de abdij werden de ontginningen georganiseerd en ter hand genomen.

In het kader van dit project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een "Ontdekkaart",
-   Het boekje "Ken je Ondergrond"
-   Geowandelingen en Geofietstochten welke zowel via de Geopark website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie, als te downloaden vanaf Routeyou als GPS wandel- of fietskaart.

De Ontdekkaart en het Boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

voor het boekje, klik hier of op het boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

Op 4 februari 2019 vond de feestelijke aanbieding plaats van de 1e exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje "Ken je Ondergrond" van de Kromme Rijnstreek. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Rabobank Rijn en Heuvelrug.