gemeente Utrechtse Heuvelrug

bijgewerkt 03-11-2021

Gemeente Utrechtse Heuvelrug op de Geopark kaart gezet

Midden in het zuidelijke deel van het beoogde Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, ligt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Genoemd naar de stuwwal.

Het gemeentelijke grondgebied omvat van zuid naar noord een volledige  landschappelijke doorsnede: van het natte gebied van de Langbroekerwetering en de Rijnuiterwaarden, via de hoogste top van de Heuvelrug, de Amerongse Berg (69,2 m +NAP), naar het lage gebied van de Gelderse Vallei bij Overberg en Maarsbergen.

Het gebied heeft daardoor zeer verschillende landschappen.

In het kader van dit project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een "Ontdekkaart",
-   Het boekje "Ken je Ondergrond"
-   Geowandelingen en Geofietstochten welke zowel via de Geopark website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie, als te downloaden vanaf Routeyou als GPS wandel- of fietskaart.

De Ontdekkaart en het Boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

voor het boekje, klik hier of op het boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

Op 21 december 2020 zijn langs elektronische weg de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan Chantal Broekhuis, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Met financiële bijdragen van

  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • KIEM (KF Heinfonds, Elise Mathilde Fonds en Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht)
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Stichting Mens en zijn Natuur

waren we – met de nodige professionele ondersteuning - in staat deze producten te realiseren.