Nieuws

bijgewerkt 03-06-2021

01-06-2021
Vrienden van Soester Eng
Kees Waagmeester, voorzitter van de Stichting Vrienden Soester Eng, tekende de Partnerverklaring van stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. De Vrienden laten hiermee zien achter de doelstelling van het Geopark te staan en dat waar mogelijk te steunen.

De kwalificatie Geopark kan een gebied worden toegekend als het bijzonder genoeg gevonden wordt voor wat betreft de aardkundige-, ecologische- en cultuurhistorische waarden. Die zijn er wat de Soester Eng betreft in overvloed. De Eng is een van de veertig zogenaamde Geosites die het Geopark in het gebied heeft geïdentificeerd als waardevolle plek met een bijzonder verhaal. Het open agrarisch gebied midden tussen de bebouwing van Soest is op zichzelf al uniek, maar omdat Soest zijn ontstaan te danken heeft aan de Eng, helpt de Eng ons ook om de geschiedenis van het Soester landschap in samenhang te kunnen begrijpen.

21-05-2021
IVN Gooi en Omstreken ook Partner
We hebben onlangs in ons bestuur besproken dat we aan dit mooie initiatief willen deelnemen.
We steunen het nieuwe initiatief zeer, dat we ons nu ook kunnen aansluiten bij het geheel van de Heuvelrug. Het Gooi vormt qua natuur één geheel met de hele Heuvelrug, maar valt nog net in Noord-Holland.We willen graag meewerken om dit hele bijzondere gebied bij de mensen onder de aandacht te brengen.

03-05-2021
Gemeente Wijk bij Duurstede Partner van het Geopark
Burgemeester Iris Meerts aan het woord:
“We zijn blij met dit bijzondere burgerinitiatief,” zegt burgemeester Iris Meerts. “Er is in onze gemeente veel interessants te ontdekken op cultuurhistorisch gebied. Van de Rijn tot aan de Heuvelrug, aan alles kleeft een boeiend verhaal. Dit burgerinitiatief zorgt ervoor, dat de unieke geschiedenis van ons landschap erkend wordt en bewaard blijft. Dat is belangrijk voor ons allemaal en de generaties na ons!” zie verder ...

24-03-2021
Ook Gemeente Utrechtse Heuvelrug Partner van het Geopark
Wethouder Chantal Broekhuis op Twitter: "De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een prachtig landschap met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden boven- en ondergronds. Daarom spreken wij onze brede steun uit aan burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht die deze waarden op de kaart zet.

12-03-2021
Omgevingsvisie provincie Utrecht
Op 10 maart 2021 heeft Provinciale Staten motie 18 aanvaard waarin o.a. staat:
... verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
-te inventariseren wat de consequenties zijn van een Unesco-nominatie voorhet Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht;
-te verkennen hoe de provincie het burgerinitiatief Geopark zou kunnenondersteunen, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland;
-voor de zomer over deze inventarisatie en verkenning te rapporteren;

zie verder ...

03-03-2021
Steunverklaring Waterschappen
De 3 waterschappen die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in dit gebied hebben besloten de Steunverklaring van het Geopark te ondertekenen. Ze geven daarmee te kennen achter dit burgerinitiatief te staan en dat waar mogelijk te ondersteunen. Het gaat om Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Vallei en Veluwe.
Zie verder het Persbericht

22-01-2021
Zoom overhandiging boekje Geosites Provincie Utrecht
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de Provincie Utrecht spreekt veel waardering uit voor het burgerinitiatief en ontvangt de bundel prublieksbeschrijvingen van de Geosites, gevolgd door een virtuele tour door het gebied o.l.v. Wim Hoek (UUGeo), en een goed gesprek over de toekomst van het Geopark.

30-12-2020
Heuvelrug in Goede Banen
Blij met nieuwe Partner "Heuvelrug in Goede Banen", bewoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug werken aan versterking van het landschap en vermindering van de verkeersdruk: ontsnipperen, verluwing van het verkeer, verlaging van maximumsnelheden.

27-12-2020
Georeizen tekent partnerverklaring
Vandaag tekende Drs. Paul van Olm namens de Stichting voor Geowetenschappelijk Onderzoek “Georeizen” onze partnerverklaring.
De stichting Georeizen organiseert reizen onder begeleiding van een professioneel geoloog. Georeizen is een ideële stichting die de geologie propageert en populariseert door middel van excursies en geologie ook in de context wil laten zien. Er is ook altijd veel aandacht voor interactie tussen geologie en andere vakgebieden zoals flora en cultuur.

22-12-2020

Overhandiging materiaal op veilige afstand
Op maandagmiddag, 21 december, werden virtueel de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond overgedragen aan wethouder Chantal Broekhuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

02-11-2020
Kasteel Amerongen
Enthousiaste directeur Herman Sietsma tekent namens kasteel Amerongen onze Partnerverklaring. Topkasteel en icoon van Amerongen, Utrechtse Heuvelrug, Geopark en Nederland. 700 jaar rijke historie.

28-10-2020

Zienswijze Omgevingsvisie provincie Utrecht
Het Geopark heeft een reactie gegeven op de Omgevingsvisie van de Provincie Utrecht en deze mondeling toegelicht. zie verder ...

30-09-2020
Landgoederen het Kombos en het Blauwe Huis
Ook zij tekenden onze Partnerverklaring en spraken daarmee hun steun uit voor dit burgerinitiatief.
mevr. A. Laporte-Strijdhorst, landgoed Het Kombos

mevr. H.M. Laporte, landgoed het Blauwe Huis

17-09-2020
Unesco werelderfgoed,biosfeergebieden en geoparken: verschillen en overeenkomsten
Op 7 september 2020, bij een webinar over de Unesco Biosfeergebieden en Geoparken bij het initiatief Geopark Schelde Delta hield Dr. Marike Bontenbal van de Nederlandse Unesco Commissie hierover een powerpoint presentatie.
zie verder ...

16-09-2020
Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek
Op 24 juni tekenden zij de partnerovereenkomst, gezien hun ervaring met educatie, vooral van de jeugd, een welkome aanvulling voor onze educatieve activiteiten.
Omgevingseducatie laat kinderen hun eigen omgeving ontdekken door middel van lesmateriaal, buitenactiviteiten en excursies. Door samen te werken met organisaties op het gebied van natuur, duurzaamheid en erfgoed bieden zij een breed aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs.
Hans Hoes tekent 'op afstand'

05-08-2020
Geologisch Museum Hofland
Superblij met onze nieuwste partner: Geologisch Museum Hofland. Gert Bosscher tekent. Een educatief centrum met een rijk geïllustreerd verhaal over het ontstaan van onze leefomgeving. Een bezoek zeker waard!

08-07-2020
Overhandiging Ontdekkaart en Boekje De Bilt en Stichtse Vecht
Vandaag zijn in het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond  overhandigd aan o.a. wethouder Maarten van Dijk van gemeente Stichtse Vecht en Peter Smit, bestuurder van Waterschap AGV.

De uitgaves voor De Bilt en Stichtse Vecht werden mogelijk gemaakt door bijdrages van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en KIEM, een samenwerkingsverband van het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht.

02-07-2020
Overhandiging Ontdekkaart en Boekje Rhenen e.o.
Vandaag zijn in het Stadsmuseum van Rhenen de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. wethouder Hans Boerkamp van de gemeente Rhenen.

Met financiële bijdragen van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen, Waterschap Vallei en Veluwe, RAAP en Rabobank Vallei en Rijn waren we – met de nodige professionele ondersteuning - in staat deze producten te realiseren. En we zijn er trots op.

23-06-2020
Nieuwe partner
Goois Natuurreservaat ook officieel Partner van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Directeur-rentmeester Karin Kos tekende Partnerverklaring

02-04-2020
Nieuwe partner
RAAP, het grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland, heeft de Partnerverklaring ondertekend, welkom.

20-03-2020
Wim Hoek bij Vroege Vogels met Sporen uit de ijstijd in het landschap
Wim Hoek, docent bij vakgebied Aardkunde, Universiteit Utrecht en adviseur van het geopark werd geïnterviewd in het TV programma Vroege Vogels in het kader van een hele uitzending over de ijstijden in Nederland. zie verder ...

17-01-2020
persverklaring
Burgerinitiatieven bundelen krachten voor Geopark

Vanaf 1 januari 2020 werken Stichting Geopark Heuvelrug i.o. en Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht samen verder vanuit Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht met een nieuw bestuur. zie verder ...