Nieuws

bijgewerkt 06-06-2019

05-06-2019
IVN Regio Noord Holland en Utrecht
tekent Partnerverklaring

08-05-2019
Nieuwe Geoparken
UNESCO’s Executive Board today approved the designation of eight new sites demonstrating the diversity of the planet’s geology as new Geoparks. The Executive Board also approved the extension of three existing Geoparks. With this year’s additions, the number of sites in the Global UNESCO Geoparks Network is brought to 147 in 41 countries. zie verder ...

24-04-2019
Landschap Erfgoed Utrecht
We verwelkomen weer een nieuwe Partner. Dit keer Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Samen sterk voor onze leefomgeving!

18-04-2019
Brand in Soester Duinen
Een grote natuurbrand in de Korte Duinen heeft de brandweer vandaag urenlang beziggehouden. De extreme droogte, de wind en de lastig te bereiken plaats zorgden voor hoofdbrekens. Jelle Veenstra.
zie verder ...

18-04-2019
Archeologie Magazine
Ook hierin wordt aandacht besteedt aan het Geopark, zie verder ..

28-03-2019
Brief aan informateur en Statenleden Provincie Utrecht
Ons verzoek aan u is om de ambitie om tot een Geopark te komen te omarmen en - als u daar aan meedoet - in te brengen bij de coalitieonderhandelingen voor de Provinciale Staten.
Ons tekstvoorstel:
“Onze partij/coalitie staat achter het doel van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en helpt waar mogelijk mee de doelstelling – verkrijging van de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de natte randgebieden - te realiseren.
Geopark is het meest alomvattende concept voor een gebied: het gaat om erkenning en waardering van de geologie/ontstaansgeschiedenis én de mede als gevolg daarvan ontwikkelde natuur en cultuurhistorie. Daarmee is de kwalificatie Geopark een welkome aanvulling voor de gewenste duurzame ontwikkeling, de status en de bewustwording van onze zo waardevolle leefomgeving.” zie verder ...

28-03-2019
Wat een mooie dag! Een recordaantal nieuwe Partners tekent vanmiddag voor het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden:
-  Luc Berris van Natuurmonumenten
-  Jasper Kuipers van StaatsBosBeheer Utrecht
-  Joris Hogenboom van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
-  Saskia van Dockum van Utrechts Landschap

28-03-2019
Bezoekerscentrum De Boswerf tekent de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug en geeft daarmee aan achter de doelstelling te staan en waar mogelijk te helpen deze te realiseren. Blij mee!

11-02-2019
Alweer een nieuw Aardkundig Monument... de Westbroekse Zodden
Geweldig mooi nieuws! De Westbroekse Zodden is op 11 februari door gedeputeerde Mirjam Maasdam officieel tot Aardkundig Monument benoemd. Daartoe onthulde zij een paneel in het gebied met tekst en uitleg over het ontstaan van dit bijzondere gebied.
Vanaf het nabijgelegen Streekmuseum Vredegoed begaf het gezelschap zich naar de plek waar het bijzondere paneel, met een beeltenis van een turfsteker en een trilplaat waarop je het trilveen kunt ervaren, onthuld werd.

De Westbroekse Zodden maakt deel uit van het Oostelijk Vechtplassengebied en behoort tot de meest waardevolle veengebieden van Europa. Het gebied toont het verhaal van petgaten, legakkers, moerasbossen, dekzandruggen, kwel, trilveen en de invloed van de mens. De veenlagen, ontstaan uit afgestorven planten en bomen, werden voor een deel in de middeleeuwen afgegraven en op de legakkers te drogen gelegd, om daarna als turf gebruikt te worden. Daarna groeiden de petgaten waar het veen uit was gehaald weer dicht en ontstonden drijvende matten van plantenresten: het trilveen. 

Nadat er nog jaren riet werd geoogst en veel zeldzame planten zich in het gebied nestelden begon er bos te groeien en verdwenen veel bijzondere soorten weer. Inmiddels is met hulp van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” de bovenste laag afgegraven en krijgt de zeldzame natuur met het schone kwelwater vanuit de Heuvelrug weer alle ruimte.

De stichting Geopark Heuvelrug is zeer verheugd en erkentelijk voor deze stap van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied en partner van het Geopark. Ze dragen op deze manier bij aan het behoud van het gebied en het bekend en zichtbaar maken van het verhaal over het gebied, de ondergrond, de natuur, het water en de invloed van de mens. En dat is precies waar het burgerinitiatief Geopark ook voor staat en gaat. 

Met dit Aardkundig Monument komt het aantal Aardkundige Monumenten in het beoogde Geopark in totaal op 10 (3 in de provincie Noord Holland en 7 in de provincie Utrecht). Deze plekken behoren tot de top van de zogenaamde Geo-sites in het Geopark; beschermde plekken waar het boeiende verhaal over het ontstaan daarvan zichtbaar boven tafel wordt gebracht.

04-02-2019
1e exemplaren van de Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van de Kromme Rijnstreek
Op 4 februari vond de feestelijke aanbieding plaats van de 1e exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje Kromme Rijnstreek. De bijeenkomst vond plaats in de voormalige Watertoren in Werkhoven; de ruimte werd beschikbaar gesteld door de huidige bewoners Cock en Carolien Smeulders. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door hoogheemraad Els Otterman, en de Rabobank Rijn en Heuvelrug, vertegenwoordigd door directeur Migchel Dirksen.

Ook 2 gemeenten in het gebied, vertegenwoordigd door 2 wethouders ontvingen uiteraard 1e exemplaren:
Erica Spil (Bunnik) en Hilde de Groot (Houten).

De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als het bijzonder is voor wat betreft haar ontstaan, ondergrond, natuur en cultuurhistorie. De initiatiefnemers, en steeds meer mensen en organisaties, zijn ervan overtuigd dat dit prachtige gebied aan die voorwaarden voldoet. De stuwwal in het midden met aan beide kanten het bijzondere laagland vormen tezamen waterhuishoudkundig één systeem. 

Met de kwalificatie van het gebied tot Geopark wordt het verhaal over het gebied boven tafel gehaald en verspreid. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de onderwerpen “water en de invloed van de mens”; deze waren en zijn van grote invloed en maken het gebied extra uniek.

De spotlights staan deze keer dus op de Kromme Rijnstreek, een prachtig en zeer afwisselend waterrijkgebied met een lange en indrukwekkende historie, onlosmakelijk verbonden met de Heuvelrug.

De invloed van het water en de mens in dit gebied was en is overweldigend. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) realiseert met een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen een knap staaltje waterbeheer.
Het HDSR en de Rabo spraken tijdens de bijeenkomst nogmaals hun waardering uit voor dit burgerinitiatief.

01-02-2019
Geo-ontbijt
Vroeg in de ochtend van 1 februari trotseerde een gezelschap van bestuurders, politici en initiatiefnemers van het Geopark de sneeuw voor het “geo-ontbijt” in kasteel Kerckebosch in Zeist. Het ontbijt was georganiseerd door het burgerinitiatief in het kader van de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten. We hebben de politieke partijen geïnformeerd en gevraagd het Geopark in hun programma’s en plannen op te nemen en waar mogelijk te ondersteunen. Kasteel Kerckebosch heeft het ontbijt verzorgd en, als partner van ons burgerinitiatief, aan ons aangeboden.

30-11-2018
Overeenkomst voor digitale publicatie
Op 30 november is een overeenkomst getekend voor het digitaal gebruik van teksten van Roland Blijdenstijn. Hij was vele jaren bij de provincie Utrecht adviseur cultureel erfgoed. Volgens de overeenkomst kan Stichting Geopark Heuvelrug gebruik maken van zijn boek “Tastbare tijd; Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht” en van andere publicaties van zijn hand. Bijgaand het moment van ondertekenen (vlnr) tussen Marc Hofstra, voorzitter van de stichting, Roland Blijdenstijn en Jeroen van der Linden van de provincie Utrecht.

27-11-2018

IVN Heuvelrug en Kromme Rijn
Gisteravond, na de ALV van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn, gaf Marc Hofstra voor de IVN-leden een presentatie over het ontstaan en de bijzonderheden van de Heuvelrug e.o. en het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug. Daarna sprak Kees de Heer met de aanwezigen over de ambitie en plannen om meer gidsen geo-aspecten op te laten nemen in hun wandelingen. Na afloop tekende de voorzitter Jacqueline van der Bent de Partnerverklaring.

21-11-2018
Stichting Beter Zeist
Ook Beter Zeist, de initiatiefnemer van de Geopark ambitie, heeft alsnog de partnerverklaring ondertekend, bij 'monde' van de voorzitter, Egbert Visscher.

08-11-2018
Tuinderij Eyckenstein
Ook de biologische Tuinderij Eyckenstein heeft de Geopark partnerverklaring getekend. Klik eens op ...

31-10-2018
Geopark Heuvelrug in de Zeister Nieuwsbode
Weet waar je woont
Kinderen ontdekken met grondboringen hoe de zandverstuivingen rondom de Boswerf zijn opgebouwd. zie verder ...


foto: Anne-Marie Bergervoet

05-10-2018
Beleefweek van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat 15 jaar. Vier het mee tijdens de Beleefweek in de herfstvakantie. Een week vol verrassende activiteiten waarin je de bijzondere natuur en rijke historie van de Utrechtse Heuvelrug zelf kunt ervaren.

Bijvoorbeeld:
 Geoparkexcursie op de Grebbeberg
-  Geoparkexcursie in het Zeisterbos
-  Geoparkexcursie in landgoed Den Treek

03-10-2018
Marc Hofstra donderdag 6.35 uur op radio bij RTV Utrecht
Voor de vroege vogels al vast wat informatie over de Geopark avond in bibliotheek Zeist.

28-09-2018
International Intensive Course on Geoparks 2018
In juni werd deze cursus gehouden op Lesbos met als deelnemer Karin van den Broek van de Provincie Utrecht.

Voor een korte filmimpressie, zie verder ...

17-09-2018
Romeinse slotengravers verlegden ongewild de loop van de Rijn
In de Romeinse tijd veranderde de loop van de Rijn ingrijpend. Ontwatering en ontbossing leidden tot de geboorte van Lek en Hollandse IJssel.
Zie verder artikel in NRC ... of
artikel in de Volkskrant

15-09-2018
Bijeenkomst: Heuvelrug en omgeving straks een Geopark?
Op 4 oktober, om 20.00 uur, in de Bibliotheek Idea Zeist
vertellen Marc Hofstra en Wim Hoek over het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en over de ontstaansgeschiedenis van dit unieke gebied. Wat maakt de Heuvelrug met de randgebieden zo bijzonder? Waarom wordt de status UNESCO Global Geopark nagestreefd? De sprekers nodigen de toehoorders van harte uit om aan te geven welke plekken dit gebied zo bijzonder maken en willen graag in gesprek over de bijdragen die ze als bewoner, ondernemer, scholier, enz. aan de realisatie van het Geopark Heuvelrug kunnen leveren.
zie verder ...

05-09-2018
Utrechts onderzoek tweede van de wereld in Shanghai-categorie Geography
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht scoren als tweede van de wereld in de categorie Geography van de Academic Ranking of World Universities (ook bekend als de Shanghai Ranking). Alleen de University of Oxford doet het in dit onderzoeksveld nog net iets beter. De Universiteit Utrecht als geheel staat in deze ranking wereldwijd op plek 51 en is daarmee de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit.
zie verder ...

03-09-2018
Werkzaamheden van start in het Soesterveen
Maandag 3 september startte Natuurmonumenten met werkzaamheden in het Soesterveen. Het kleine natuurgebied bij Soest wordt groter, natter en meer open gemaakt. Deze aanpassingen zijn nodig om dit unieke hoogveengebied, het laatste in de provincie Utrecht, op langere termijn te behouden.

De werkzaamheden vinden plaats in september en oktober. Tijdens deze periode worden bomen en begroeiing weggehaald, de voedselrijke bovenlaag van de grond verwijderd en waterwegen minder diep gemaakt. Met deze maatregelen worden de natte heide en restanten hoogveen tegen verdroging beschermd.

Op donderdag 13 september organiseert Natuurmonumenten van 19:30 uur tot 21:30 uur een informatieavond over deze werkzaamheden in de Charlottehoeve in Soest. De boswachter en de aannemer staan dan klaar om te vertellen over de werkzaamheden of het natuurgebied. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om even binnen te lopen. Kijk voor meer informatie op www.nm.nl/soesterveen.

Bron: persbericht Natuurmonumenten

14-08-2018
Partnerverklaring getekend met RBT Heuvelrug en Vallei
Vandaag heeft Michiel van der Schaaf, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei, de Partnerverklaring met Geopark Heuvelrug ondertekend. Hierin staat: Als Partner staat mijn organisatie achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en zal dat waar mogelijk ondersteunen.
Meer specifiek betekent dit dat we gaan samenwerken om de verhalen over het ontstaan van het gebied, de ondergrond en de gevolgen daarvan voor de natuur en cultuur voor een breed publiek zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

07-06-2018
Overhandiging Ontdekkaart-2
Vanmiddag is temidden van een grote groep Geopark sympathisanten de Geo-Ontdekkaart van Zeist uitgereikt aan wethouder Sander Jansen.

31-05-2018
Overhandiging Ontdekkaart Zeist
De Heuvelrug is zo bijzonder en uniek dat het een Geopark moet worden en zelfs een Unesco kwalificatie verdient. Dat is de missie van burgerinitiatief Stichting Geopark Heuvelrug i.o. De stichting heeft een ontdekkaart gemaakt van het gebied die op 7 juni om 13.30 uur bij de Boswerf wordt overhandigd aan wethouder Sander Jansen. Doel van de kaart is dat het Geopark echt ontdekt gaat worden. De ontdekkaart is inmiddels verkrijgbaar bij alle VVV’s in de gemeente Zeist. Zie verder de projectbeschrijving en het persbericht.

11-04-2018
Infomarkt provincie Utrecht
De provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht organiseren op woensdag 11 april 2018 in het provinciehuis te Utrecht een bijeenkomst met een informatiemarkt waar een groot aantal organisaties en instellingen, die in de provincie Utrecht actief zijn, de gelegenheid krijgen zich te presenteren.
Geopark Heuvelrug i.o. is ook present. o.a. met een powerpoint presentatie.

28-03-2018
Interview Nieuwsbode
We wonen hier in een uniek stukje Nederland en daar moeten we zuinig op zijn, aldus Marc Hofstra over het burgerinitiatief Gepopark Heuvelrug. zie verder ...

26-03-2018
Boom van de Ereklasse
Tien bomen in de provincie Utrecht zijn zó bijzonder dat ze het predicaat ‘Boom van de Ereklasse’ hebben gekregen. Ze behoren tot de oudste, mooiste of dikste exemplaren van de regio. zie verder ...

12-03-2018
Beoordeling kandidaat-gebieden Unesco Global Geoparks
Het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks geeft in haar op 12 maart uitgebrachte advies aan dat de hele Heuvelrug met randgebieden, samen met Gooi en Vecht, kansrijk is voor kwalificatie als Geopark.
Zie verder ...

12-03-2018
Sociëteitsavond vereniging Bosch en Duin
Op woensdagavond, 21 maart, geeft Marc Hofstra van Geopark Heuvelrug i.o. tijdens deze avond een presentatie over dit initiatief. Zie verder ...

22-02-2018
Hondsrug houdt UNESCO Geopark status
Mevrouw Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie heeft bekend gemaakt dat De Hondsrug UNESCO Global Geopark de status voor de komende vier jaar behoudt. Zie verder ...

25-01-2018
Baarn, De Bilt, Leusden, Soest, Woudenberg en Zeist worden deelnemer aan het toekomstige Nationaal Park Heuvelrug
De gemeente ondertekenden vanmiddag in Maartensdijk samen met de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug, die al bij het huidige nationale park horen, een intentieovereenkomst. Ook de provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Utrechts Landschap en een aantal organisaties en stichtingen tekenden mee. De groeiende samenwerking moet uitmonden in een nationale erkenning van het nieuwe park. Zie verder ...

16-01-2018
Spectaculaire vondsten bij archeologische opgraving in Austerlitz
Bij opgravingen in Austerlitz zijn duizenden sporen en vondsten ontdekt van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon. In opdracht van de gemeente Zeist zijn archeologen van de combinatie BAAC/Vestigia en in samenwerking met vrijwilligers sinds 25 september aan het graven. Volgens regio-archeoloog Peter de Boer van de Omgevingsdienst regio Utrecht, die namens de gemeente het project begeleid, zijn de eerste resultaten van de opgraving zonder overdrijving spectaculair te noemen. Zie verder ...

27-11-2017
Grafheuvels op de Heuvelrug
Gemeente Utrechtse Heuvelrug meende in 2012 dat het ongeveer 270 grafheuvels binnen de gemeentegrenzen had. Gemeente-archeologe Annemarie Luksen-IJtsma wilde weten of dat aantal klopte. Ze startte in dat jaar een onderzoek en schrapte er al snel zo’n 100: dat waren geen grafheuvels. Zie verder ...

24-10-2017
Natuurmonumenten werkt aan bijzondere natuur in de Vechtplassen
Zie verder ...

08-10-2017
Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz op 14 oktober 2017
Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke  gebruiksvoorwerpen en meer. Allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag.Deze open dag wordt tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 14 oktober gehouden van 11:00 – 16:00 uur op het Franse Kamp in Austerlitz op de locatie nabij Weideweg 44. Het evenement is gratis. Er zijn ieder uur workshops en er is een informatiemarkt. Tussen 12:00 en 15:30 uur kunnen bezoekers van de Pyramide van Austerlitz zich per paard en wagen naar het Franse Kamp laten rijden.
Zie verder ...

05-10-2017
Op 3 oktober vond in Het Groene Huis in Amersfoort de bijeenkomst plaats
"Maak van de Heuvelrug een Geopark", een grondig verhaal over de aardkundige
waarden van de Utrechtse Heuvelrug".
De avond werd georganiseerd door de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort
(WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en
Gemeente Amersfoort.
Voor ca. 35 geïnteresseerde aanwezigen lichtte Marc Hofstra, voorzitter van
de Stichting Geopark Heuvelrug in oprichting, het initiatief en de stand van
zaken toe. Na de pauze nam Kees de Heer het stokje over. Hij ging vooral in
op de mogelijkheden om, met hulp van de ontwikkelde "geo-paden" van Henk
Visscher, in en rond Amersfoort geo-wandelingen te gaan realiseren. De
kennis, ervaring en het enthousiasme van Kees de Heer droegen er zonder
twijfel aan bij dat enkele aanwezige gidsen/vrijwilligers hier nu ook echt
mee aan de slag gaan. Het is de bedoeling ook op andere plaatsen op de
Heuvelrug met geo-wandelingen van start te gaan.

06-09-2017
Hoe ziet de ideale Wegh der Weegen – de oude verbindingsweg tussen Amersfoort en Utrecht – er in de toekomst uit? Hoe kan het unieke historische karakter van deze weg beter zichtbaar worden gemaakt?
Dat zijn de belangrijkste vragen die dit najaar aan de orde komen op een grote publieksavond op

MAANDAG 18 SEPTEMBER A.S. in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, vanaf 19.30 uur.

De stichting Wegh der Weegen, die de historische betekenis van de weg wil uitdragen, nodigt aanwonenden, omwonenden, belanghebbende organisaties en alle andere belangstellenden uit om mee te praten over de toekomst van de weg.

Belangstelling?  klik hier

19-05-2017
Voorjaarsbijeenkomst 2017
Op 18 mei werd de Voorjaarsbijeenkomst gehouden op Landgoed Oostbroek.
Voor meer informatie zie tab VOORTGANG.

08-05-2017
Stichting Geopark Heuvelrug i.o. formeel van start.
Vandaag is de oprichtingsakte van de stichting gepasseerd bij de notaris en is dus een belangrijke stap gezet in het verder vorm geven aan het initiatief en de ambitie om de Heuvelrug en omgeving tot Geopark gekwalificeerd te krijgen.

28-03-2017
Spullen uit ijzertijd gevonden bij station Driebergen-Zeist.
Door de RTV Utrecht nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 maart 2017, update: dinsdag 28 maart 2017
Bij de werkzaamheden bij station Driebergen-Zeist zijn de overblijfselen van een boerderij uit de ijzertijd gevonden. Het gaat om de afdrukken van houten palen van ruim tweeduizend jaar oud. Het hout zelf is niet meer in tact, maar wel vonden archeologen scherven van aardewerken potten die het boerengezin heeft gebruikt. De komende dagen worden nog meer spullen verzameld. De vondsten kwamen aan het licht bij de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel onder het spoor, schrijft ProRail.
Voor archeoloog Lourens van der Feijst is het stukje grond bij het station een historische goudmijn. "Iedere periode van het menselijke bestaan heeft z'n afdruk gehad op het landschap. En dat kun je als archeoloog heel mooi onderzoeken."

Zie ook https://www.prorail.nl/nieuws/archeologische-vondst-bij-station-driebergen-zeist

05-03-2017

Zeldzame vondst: 13.000 jaar oud bos verstopt onder veen.
De vondst van dit oerbos geeft inzicht in duizenden jaren klimaatverandering.
Plots hebben onderzoekers een unieke kans om te zien hoe het klimaat duizenden jaren geleden in Nederland veranderde, dankzij de vondst van 12.900 jaar oude dennen op een landgoed vlakbij Amersfoort. Zulke oude bossen zijn zeldzaam, en deze is nog perfect geconserveerd ook. Zie verder...