Nieuws

bijgewerkt 26-11-2021

25-11-2021
Overhandiging boekje Ken je Ondergrond en de Ontdekkaart van Baarn/Soest
Wethouder Aukje Treep (Soest), heemraad Frans ter Maten (waterschap Vallei en Veluwe),
wethouder Erwin Jansma (Baarn) en voorzitter Stichting Vrienden Soester Eng Kees Waagmeester namen donderdagmiddag 25 november in Museum Soest de eerste exemplaren van de Ontdekkaarten en Informatieboekjes over Soest en Baarn in ontvangst. zie persverklaring
De wethouders tekenden aansluitend namens hun gemeenten de Partnerverklaring van het Geopark, waarmee zij kenbaar maakten achter de doelstelling van het Geopark te staan en die waar mogelijk te steunen.

25-10-2021
Medaille van Verdienste
Vandaag is door burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt de Medaille van Verdienste uitgereikt aan dhr Otto van Boetzelaer op landgoed Eykenstein voor zijn inzet voor natuurbehoud en cultureel erfgoed. Hij weet ook de jeugd & vrijwilligers hiervoor ter interesseren.

18-10-2021
Pampus Partner van het Geopark!
Enthousiaste directeur-bestuurder Tom van Nouhuys tekent de Partnerverklaring.
04-09-2021
Inspirerende inspiratie-bijeenkomst met IVN
Inspirerende inspiratie-bijeenkomst met IVN-ers. Geo-excursie vanaf Geologisch Museum Hofland over de Zuiderheide. Doel: meer gidsen voor meer Geo-excursies. Dank aan top-gidsen Sander Koopman, IVN Gooi e.o. en Kees de Heer, IVN Amersfoort.

30-08-2021
Waterschappen tekenen de Steunverklaring
Vanmiddag was het dan zover. De 3 dijkgraven van de 3 waterschappen in het Geopark,
- Marijn Ornstein van
Vallei en Veluwe,
- Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
- Gerhard van den Top van waterschap Amstel Gooi en Vecht
tekenden op Oostbroek de Steunverklaring voor het Geopark in ontwikkeling. Hoofdthema: water!
Blij met deze steun! Nu ook leden van ons Strategisch Beraad o.l.v. Hans van der Pas.

29-08-2021
Overhandiging boekje Ken je Ondergrond en de Ontdekkaart van 't Gooi
bron: Larense nieuwssite Bol-an.nl (‘Bol an’ is Larens dialect en betekent ‘rustig aan’)
26 aug.- Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft een kaart met geo-sites en bijbehorend informatieboekje uitgebracht. Donderdag werden de eerst exemplaren overhandigd aan het Waterschap AGV, de Vrienden van het Gooi, GNR, IVN en de Gooise gemeenten in de infoschuur van het GNR. Op de foto ontvangt wethouder Peter Calis het boekje van Marc Hofstra, voorzitter van het Geopark, onder het motto: “Op weg naar Unesco Geopark “. zie verder

27-08-2021
Overhandiging boekje Ken je Ondergrond en de Ontdekkaart van 't Gooi
bron: Gooi en Eemlander

HILVERSUM - Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft een zogeheten ontdekkaart en informatieboekjes Ken je ondergrond ‘t Gooi gemaakt. Donderdag nam onder andere wethouder Bart Heller (rechts op de foto) deze in ontvangst van Marc Hofstra, de voorzitter van de stichting. Dat gebeurde in de Informatieschuur van het Goois Natuurreservaat in Hilversum. zie verder

25-08-2021
Grensoverschrijdende fietstocht met gedeputeerden
Wat een mooie, interessante Geo-fiets-excursie met gedeputeerden Jeroen Olthof (ProvincieNH) en Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht) naar: Bethunepolder, Loosdrechtse en Tienhovense plassen, Trouwe Wachter, Westbroekse Zodden, Heuvelrug, Hilversumse Wasmeer. Grensoverschrijdend en -ontkennend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-08-2021
Mijn Mooiste Plek
Vandaag voor Mijn Mooiste Plek / RTV Utrecht met Hanke Bruins Slot, gedeputeerde provincie Utrecht, prachtige tocht gemaakt. Zoveel moois! Met de Eemlijn Amersfoort-Soest en verder het Eemland door gefietst. De naam Eem komt terug in de hiernaar genoemde tijdsperiode, het Eemien, 126.000 tot 116.000 jaar geleden.

01-06-2021
Vrienden van Soester Eng
Kees Waagmeester, voorzitter van de Stichting Vrienden Soester Eng, tekende de Partnerverklaring van stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. De Vrienden laten hiermee zien achter de doelstelling van het Geopark te staan en dat waar mogelijk te steunen.

De kwalificatie Geopark kan een gebied worden toegekend als het bijzonder genoeg gevonden wordt voor wat betreft de aardkundige-, ecologische- en cultuurhistorische waarden. Die zijn er wat de Soester Eng betreft in overvloed. De Eng is een van de veertig zogenaamde Geosites die het Geopark in het gebied heeft geïdentificeerd als waardevolle plek met een bijzonder verhaal. Het open agrarisch gebied midden tussen de bebouwing van Soest is op zichzelf al uniek, maar omdat Soest zijn ontstaan te danken heeft aan de Eng, helpt de Eng ons ook om de geschiedenis van het Soester landschap in samenhang te kunnen begrijpen.

21-05-2021
IVN Gooi en Omstreken ook Partner
We hebben onlangs in ons bestuur besproken dat we aan dit mooie initiatief willen deelnemen.
We steunen het nieuwe initiatief zeer, dat we ons nu ook kunnen aansluiten bij het geheel van de Heuvelrug. Het Gooi vormt qua natuur één geheel met de hele Heuvelrug, maar valt nog net in Noord-Holland.We willen graag meewerken om dit hele bijzondere gebied bij de mensen onder de aandacht te brengen.

03-05-2021
Gemeente Wijk bij Duurstede Partner van het Geopark
Burgemeester Iris Meerts aan het woord:
“We zijn blij met dit bijzondere burgerinitiatief,” zegt burgemeester Iris Meerts. “Er is in onze gemeente veel interessants te ontdekken op cultuurhistorisch gebied. Van de Rijn tot aan de Heuvelrug, aan alles kleeft een boeiend verhaal. Dit burgerinitiatief zorgt ervoor, dat de unieke geschiedenis van ons landschap erkend wordt en bewaard blijft. Dat is belangrijk voor ons allemaal en de generaties na ons!” zie verder ...

24-03-2021
Ook Gemeente Utrechtse Heuvelrug Partner van het Geopark
Wethouder Chantal Broekhuis op Twitter: "De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een prachtig landschap met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden boven- en ondergronds. Daarom spreken wij onze brede steun uit aan burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht die deze waarden op de kaart zet.

12-03-2021
Omgevingsvisie provincie Utrecht
Op 10 maart 2021 heeft Provinciale Staten motie 18 aanvaard waarin o.a. staat:
... verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
-te inventariseren wat de consequenties zijn van een Unesco-nominatie voorhet Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht;
-te verkennen hoe de provincie het burgerinitiatief Geopark zou kunnenondersteunen, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland;
-voor de zomer over deze inventarisatie en verkenning te rapporteren;

zie verder ...

03-03-2021
Steunverklaring Waterschappen
De 3 waterschappen die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in dit gebied hebben besloten de Steunverklaring van het Geopark te ondertekenen. Ze geven daarmee te kennen achter dit burgerinitiatief te staan en dat waar mogelijk te ondersteunen. Het gaat om Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Vallei en Veluwe.
Zie verder het Persbericht

22-01-2021
Zoom overhandiging boekje Geosites Provincie Utrecht
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de Provincie Utrecht spreekt veel waardering uit voor het burgerinitiatief en ontvangt de bundel prublieksbeschrijvingen van de Geosites, gevolgd door een virtuele tour door het gebied o.l.v. Wim Hoek (UUGeo), en een goed gesprek over de toekomst van het Geopark.