De Bilt en Stichtse Vecht

bijgewerkt 04-01-2021

De Bilt en Stichtse Vecht op de Geopark kaart gezet

Het beoogde Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht beslaat op de Utrechtse Heuvelrug onder andere het grootste deel van de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht. Het gebied loopt van de relatief droge stuwwal de Heuvelrug naar de lager gelegen en meer open gebieden ten westen en zuiden daarvan. 

Een gebied met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en waterhuishouding, met grote gevolgen voor natuur en cultuur. En een bijzonder landschap als resultaat.

In het gebied van De Bilt en Stichtse Vecht zijn twee waterschappen actief: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), voor het westelijke deel van De Bilt en Stichtse Vecht, en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in het oostelijke deel van De Bilt. De waterschappen zijn overheidsorganisaties, die zorgen voor veiligheid achter de dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater.

In het kader van dit project zijn de volgende 'producten' ontwikkeld:
-   Een "Ontdekkaart",
-   Het boekje "Ken je Ondergrond"
-   Geowandelingen en Geofietstochten welke zowel via de Geopark website zijn te bekijken, met uitgebreide achtergrondinformatie, als te downloaden vanaf Routeyou als GPS wandel- of fietskaart.

De Ontdekkaart en het Boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

voor het boekje, klik hier of op het boekje

voor de Ontdekkaart, klik hier of op de kaart

Op 8 juli 2020 zijn in het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. Maarten van Dijk, wethouder Stichtse Vecht en Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Met financiële bijdragen van KIEM (KF Heinfonds, Elise Mathilde Fonds en Prins Bernard Cultuurfonds) en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waren we – met de nodige professionele ondersteuning - in staat deze producten te realiseren.