Nieuws 2023

bijgewerkt 27-11-2023

Voor het meer actuele Nieuws kunt u beter gaan naar de NIEUWSBRIEVEN.

27 november 2023
Op Heuvelrughike met… Marc Hofstra
Vandaag ga ik, Marianne van WandelenWerkt, op Heuvelrughike met Marc Hofstra, voorzitter van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Marc heeft een deel van de tweede etappe uitgekozen bij hem in de buurt. Hij denkt het gebied goed te kennen, toch weet ik hem te verrassen. We starten bij ’t Hoogt, een van de toppen die je op deze etappe van de Heuvelrughike passeert. Verrassend genoeg kent Marc wél het restaurant met die naam, maar het topje dat erachter in de bossen verscholen ligt, daar is hij nog nooit geweest. We bewaren dat hoogtepunt voor het einde van onze wandeling.
zie verder ...

20 september 2023
Uitreiking Ontdekkaarten en Informatieboekjes Geopark over de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp
De wethouders Els Kruijt van Wijdemeren en Hugo Bellaart van Gooise Meren namen 20 september in het Vestingmuseum te Naarden de 1e Ontdekkaarten en Informatieboekjes in ontvangst die Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht maakte over en voor de Regio Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp.

Hiermee is de serie 'Ken je Ondergrond' compleet, 8 Boekjes en 9 Ontdekkaarten.

20 september 2023
Nieuwe Partner-Gemeente Gooise Meren
Alweer de 10e gemeente die Partner is geworden.

Gooise Meren is een gemeente in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek. Ontstaan door de samenvoeging van drie buurgemeenten: Bussum, Naarden en Muiden.

De gemeente omvat vier kernen: twee historische vestingstadjes (Naarden en Muiden) en twee voormalige forensenplaatsen (Bussum en Muiderberg). Het geheel aaneengegroeide Naarden-Bussum vormt de stedelijke kern van de gemeente.

De naam Gooise Meren verwijst niet naar de stedelijke kern, maar naar de gezamenlijke geografische ligging op de grens van de Vechtstreek en het Gooi.

Wethouder Hugo Bellaart tékent er voor:

 

15 augustus 2023
Nieuwe Partner-Vechtplassencommissie
Heel blij met nieuwe Partner van ons Geopark.

De Vechtplassencommissie zet zich sinds 1936 in voor behoud en versterking van de Vechtse kwaliteiten van landschap, cultuur en natuur.
De rivier, de oevers, de buitenplaatsen, dorpen en het plassen- en veenweidegebied vormen een beeldverhaal van ontwikkelingen door de eeuwen heen. Ontwikkelingen die getuigen van stijl, verhoudingen en respect voor de natuurlijke omgeving: een verhaal met kwaliteit. De Vechtplassencommissie onderhoudt samen met de Vrienden van de Vecht en Werk aan de Vecht dat beeldverhaal en schrijft mee aan nieuwe hoofdstukken.

Weer een belangrijke versterking van ons netwerk. Zo worden steeds meer lokale organisaties met elkaar verbonden. We delen de kennis over onze leefomgeving.

Pieter Broertjes, voorzitter van de Vechtplassencommissie, tekende de Partnerverklaring.

30 augustus 2023
Nieuwe Partner-Gemeente Bunnik
Gemeente Bunnik is een van de gemeenten in de Kromme Rijnstreek en de 9e gemeente in het Geopark-gebied die de Partnerverklaring heeft ondertekend. Wethouder Hilde de Groot is enthousiast over het Geopark omdat we in een prachtig gebied wonen met een landschappelijke en culturele historie. De gemeente Bunnik ondersteunt deze aandacht voor onze leefomgeving en hoopt dat we via het Geopark nog meer mensen kunnen laten zien hoe mooi Bunnik is!

18 juli 2023
Nieuwe Partner,
Het Nederlands Vestingmuseum
Goed nieuws: directeur van Het Nederlands Vestingmuseum te Naarden, Tammo ter Hark, tekent als Partner van het Geopark.

Naarden-Vesting is de best bewaarde vestingstad van Nederland en is onderdeel van de Hollandse Waterlinies Unesco Werelderfgoed. Op het buitenterrein en in de kazematten van deze 17e-eeuwse erfgoedlocatie, ontdek je het verhaal van Naarden-Vesting in de geschiedenis van Nederland.

5 juli 2023
Uitreiking Ontdekkaarten en Informatieboekjes Geopark over Regio Amersfoort
Dinsdag 4 juli nam wethouder René ten Have van gemeente Eemnes de Ontdekkaarten en Informatieboekjes in ontvangst van het Geopark. In de boekjes staat interessante informatie over het ontstaan van het gebied Regio Amersfoort, over de natuur en cultuurhistorie en mooie routes.

7 juni 2023
Uitreiking Ontdekkaarten en Informatieboekjes Geopark over Regio Amersfoort
De wethouders van Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Leusden en Woudenberg namen 7 juni in het Groene Huis in Amersfoort de 1e Ontdekkaarten en Informatieboekjes in ontvangst die Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht maakte over en voor de Regio Amersfoort.

Rutger Dijksterhuis, wethouder Ruimtelijke ordening, Toerisme & recreatie in Amersfoort: “De natuur in onze regio is prachtig veelzijdig. Achter de veelzijdigheid van het gebied schuilt een ontstaansgeschiedenis die honderdduizenden jaren teruggaat. Door inwoners van de regio, scholen, bezoekers en natuurorganisaties te informeren over het ontstaan en de unieke kenmerken, ontdekken steeds meer mensen hoe bijzonder dit landschap is en waarom het belangrijk is dat we het goed onderhouden.”

6 juni 2023
Nieuws over de Heuvelrughike

Kick-off Reisweken bij Boekhandel Scheltema: Lezing Heuvelrughike + Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Op zaterdag 17 juni komen Paul Levelink (Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht) en Marianne Wildenberg (auteur wandelgids Heuvelrughike) langs bij Scheltema! Ter gelegenheid van de kick-off van Scheltema's Reisweken zullen Paul en Marianne een lezing geven over (wandelen in) het unieke stuwwallenlandschap van de Heuvelrug.

Kom langs en laat je inspireren door deze unieke wandeling door een uniek landschap!
Locatie: Scheltema, 2e etage (Rokin 9, 1012KK Amsterdam).
Duur: Van 15:00 tot 16:00

en verder . . .
Wandelpin Heuvelrughike
Deze Wandelpin is gemaakt in samenwerking met de maker van de wandelroute Heuvelrughike. De Heuvelrughike voert je in vijf etappes over de Heuvelrug in Noord-Holland en Utrecht. Je wandelt door het unieke Nederlandse stuwwallenlandschap vanaf de oude Zuiderzeekust bij Huizen tot en met de Grebbeberg voorbij Rhenen.DONATIE PER PIN
Van elke verkochte Wandelpin gaat er € 0,50 naar stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht.
Voor meer info en bestellen, klik hier.

13 mei 2023
Nieuwe Partner, het KNMI,
Nationaal kennisinstituut voor weer, klimaat en seismologie
Blij en trots met onze nieuwste Partner: topinstituut het KNMI, in het hart van de Heuvelrug.

In de woorden van Hoofddirecteur Maarten van Aalst :
"Het KNMI ligt in De Bilt, aan de voet van de Heuvelrug. Een gebied vol herinnering aan klimaatveranderingen op geologische tijdschalen, maar waar ook de gevolgen van de huidige opwarming van de aarde goed te merken zijn. Als nationaal Early Warning Centre werken we graag samen met partners in heel Nederland, en dus ook met Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, om de gevolgen van de opwarming beter te zien aankomen en zo de risico’s te helpen beperken.”

24 april 2023
Nieuwe Partner, Universiteit Utrecht
Per 1 mei is de Partnerverklaring van kracht met de Universiteit Utrecht, ondertekend door de directeur Facilitair Service centrum en Vastgoed en Campus, namens het college.

"Als kennisinstituut midden in het Geopark werkt Universiteit Utrecht al langere tijd samen met het Geopark, met name door de inzet van Geowetenschappers dr. Wim Hoek en prof. dr. Hans Middelkoop. We tekenen deze Partnerovereenkomst graag omdat we het samen met het Geopark belangrijk vinden zorgvuldig met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen voor de toekomst te realiseren."

30 maart 2023
Na de verkiezingen
Per brief hebben we alle informateurs, alle inmiddels geïnstalleerde statenleden van de provincies Noord-Holland en Utrecht en alle bestuurders van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe gefeliciteerd en uitgenodigd ons initiatief te steunen door het Geopark deel te maken van de inzet in de onderhandelingen en af te sluiten akkoorden. En zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het gebied en het verbinden van bewoners, boeren, landgoedeigenaren en -beheerders, maatschappelijke organisaties en overheden. Zie voor de (voorbeeld)brieven: provincies en waterschappen.

24-03-2023
Nieuwe Partner, Gemeente De Bilt

De 8e gemeente die zich achter de doelstelling schaart en waar mogelijk meewerkt.
Wethouder Anne Marie 't Hart tekent namens gemeente De Bilt als Partner: Het park zet zich in om bewoners, bezoekers, scholen, natuurorganisaties bewust te maken van de unieke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Met de manier waarop dat gebeurt zijn we heel blij.


18-03-2023
Geslaagde Gooise Landschapsdag.

Voor bestuurders/medewerkers van GooisNatuurReservaat,
OGVE, IVNNederland, Vereniging Vrienden van het Gooi,KNNVvereniging, AWN_archeologie en de Vogelwerkgroep. Thema: Geopark. Na verhaal excursie over Geosite Landgoed Crailoo, voormalige spoorweg-zanderij.


14-03-2023
Nieuwe Partner, Landgoed Vollenhoven

Inge van Dasselaar - rentmeester en algemeen directeur van landgoed Vollenhoven, buitenplaats aan de Stichtse Lustwarande - tekent als Partner van het Geopark! Het 8e landgoed dat zich aansluit! De eigenaren zien het als hun voorrecht en plicht het landgoed met haar natuur en cultuurhistorische waarden in stand te houden met behoud van het particuliere/familie karakter. Duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt.

05-03-2023
Correctie in Gooi & Eemlander van 04-03-2023
Op 12 februari publiceerde G&E een artikel, zonder hoor of wederhoor, dat een sterk gekleurd en onjuist beeld gaf over ons Geopark initiatief.
Na enig overleg bleek G&E bereid ons verslag van de werkelijkheid als ingezonden brief te plaatsen op 04-03-2023, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Hieronder ónze brief:

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht springlevend

Het artikel “Provincies zetten streep door Global Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht” in de Gooi & Eemlander van 12 februari wekt de indruk dat ons Geopark van de baan is. Niets is minder waar! Met onze vrijwilligers en 70 Partners, waaronder de Vrienden van het Gooi, het Goois Natuurreservaat, verschillende gemeenten, terreinbeheerders en andere betrokkenen timmert dit burgerinitiatief juist stevig aan de weg.

Ons initiatief heeft als doel de (h)erkenning van de belangrijkste aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden in hun onderlinge samenhang. Water is hoofdthema in het Geopark en hoe de mens de ontwikkeling van het landschap mede vorm heeft gegeven en geeft. Het is onze overtuiging dat wie ons gebied kent duurzame ontwikkelingen steunt en tot stand kan helpen brengen. Bewustwording en duurzame ontwikkeling staan dus centraal. We “openen” de geschiedenis met heel veel plezier voor iedereen. Daarom organiseren we excursies, wordt gewerkt aan een publieks- en een kinderboek en zijn we een groeiende beweging waarbij zich naast steeds meer organisaties ook gemeenten en waterschappen hebben aangesloten. En het goede nieuws is dat het aantal Partners maandelijks groeit.

Het gebied is zo bijzonder dat we daarvoor graag de UNESCO Geopark-kwalificatie willen krijgen. Een bijzondere internationale erkenning. Daarvoor is de medewerking van beide provincies nodig, ook financieel en bestuurlijk. Die hebben onlangs aangegeven - met onderstreping van hun grote waardering voor het Geopark - een aanvraag voor deze status nu niet te willen ondersteunen. Het misverstand, dat er dan straks niets meer mag, leeft nog steeds, al is dat absoluut niet waar: het gebied heeft zelf de regie en gaat niet “op slot”. De aanvraag is niet van de baan, maar op de langere baan.

Meer info en nieuwsbrieven op: www.geoparkhgv.nl.

Marc Hofstra
Voorzitter burgerinitiatief stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

15-02-2023
Nieuwe Partner,
Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering

Driebergen-Rijsenburg geniet een grote populariteit als woon/werkgebied. Het Heuvelruggebied en zeker Driebergen-Rijsenburg, staat echter sinds het midden van de twintigste eeuw onder een toenemende stedelijke druk. Door haar aantrekkelijkheid als woon/werkgebied dreigt de Heuvelrug zoals wij die kennen, "aan haar eigen succes ten onder te gaan". Immers, de groei van het aantal bewoners, van bedrijvigheid en verkeer, van onroerend goedontwikkelingen en van het toerisme kan het 'draagvermogen' van onze omgeving makkelijk te boven gaan en onze mooie woonomgeving aantasten. De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) ziet als haar missie: "Behoud van de hoogwaardige leefomgeving van Driebergen-Rijsenburg."

THW volgt de ontwikkelingen in de gemeente op gebied van ruimtelijke ordening, landschappelijke en ecologische waarden. Er worden gesprekken met de betrokken partijen gevoerd en, alleen als het echt niet anders kan, wordt er desnoods juridische actie ondernomen. Tevens probeert THW meer mensen te betrekken bij haar streven.

Om de leden te informeren wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. Er wordt met gelijkgestemde verenigingen samengewerkt binnen de Federatie Groene Heuvelrug. De FGH heeft regelmatig overleg met burgemeester en wethouders.

14-02-2023
Nieuwe Partner, Zoetbrood Assurantiën

Hoera: de 70ste Partner.
Partner nummer 70 is een feit! Vanmorgen tekende Esther Zoetbrood van Zoetbrood Assurantiën in Den Dolder de Partnerverklaring. Esther is bijzonder enthousiast en steunt het Geopark graag, om te beginnen met een donatie van maar liefst 1.000,- euro!

Zo gemotiveerd en zo’n geweldige gift! Zeer welkom en goed bruikbaar voor onze projecten! Ter meerdere glorie van onze leefomgeving en de ontwikkeling daarvan.