Nieuws 2019

bijgewerkt 03-11-2020

14-10-2019
Waterschap HDSR ondertekent Steunverklaring
Els Otterman, Hoogheemraad, heeft namens HDSR getekend voor steun aan het Geopark: "Belangrijk dat het Geopark voor de Heuvelrug èn de lage natte gebieden aan weerszijden Water tot hoofdonderwerp heeft gekozen"

28-09-2019
Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Op zaterdag 20 oktober gaat de allereerste Beleefweek van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug van start. Tijdens de Beleefweek worden er in het hele Nationaal Park activiteiten georganiseerd en kunnen jong tot oud, op een actieve manier kennismaken met de rijke natuur en historie van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De Beleefweek staat geheel in het teken van de 15e verjaardag van het Nationaal Park en duurt de hele herfstvakantie! (20 t/m 28 oktober),
zie verder ...

23-09-2019
Partner Gemeente Zeist
En voor het gemeentehuis van Zeist, tekent Wethouder Sander Jansen onze Partnerverklaring. TOP! Wie volgt?

23-09-2019
Partner Gemeente Rhenen
Namens Rhenen tekent wethouder Hans Boerkamp als Partner, voor Blauwe Kamer en Grebbeberg. Super blij mee!

15-09-2019

Historische Doedag Zeist
Geheugen van Zeist organiseerde een historisch weekend met op zondag de Historische Doedag waar het Geopark met een informatiestand aanwezig was.

20-08-2019
Geopark Heuvelrug blij met steun Provincie Utrecht
Burgerinitiatief stichting Geopark Heuvelrug i.o. is zeer verheugd over de door de Provincie Utrecht toegezegde subsidie van 20.000,-. Een geweldige erkenning en steun in de rug om het project nu belangrijke stappen verder te brengen. De toegekende subsidie wordt aangewend om met een groep erkende deskundigen, aan de hand van de Unesco-criteria voor een Geopark, te bepalen wat een goede begrenzing van het gebied kan zijn en voor de selectie en beschrijving, conform de Unesco-eisen, van de zogenaamde “Geo-sites” in het beoogde Geopark. Geo-sites zijn beschermde gebieden in het Geopark met een erkende, bijzondere en te bezichtigen ondergrond en de mede als gevolg daarvan ontwikkelde bijzondere natuur en/of cultuurhistorie. Het Geopark vertelt het hele verhaal over het gebied en haar ontstaan.

07-07-2019
Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh
Zij tekenden de Partnerverklaring.

02-07-2019
Stadsmuseum Rhenen
Ook zij tekenden de Partnerverklaring.

05-06-2019
IVN Regio Noord Holland en Utrecht
tekent Partnerverklaring

08-05-2019
Nieuwe Geoparken
UNESCO’s Executive Board today approved the designation of eight new sites demonstrating the diversity of the planet’s geology as new Geoparks. The Executive Board also approved the extension of three existing Geoparks. With this year’s additions, the number of sites in the Global UNESCO Geoparks Network is brought to 147 in 41 countries. zie verder ...

24-04-2019
Landschap Erfgoed Utrecht
We verwelkomen weer een nieuwe Partner. Dit keer Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Samen sterk voor onze leefomgeving!

18-04-2019
Brand in Soester Duinen
Een grote natuurbrand in de Korte Duinen heeft de brandweer vandaag urenlang beziggehouden. De extreme droogte, de wind en de lastig te bereiken plaats zorgden voor hoofdbrekens. Jelle Veenstra.
zie verder ...

18-04-2019
Archeologie Magazine
Ook hierin wordt aandacht besteedt aan het Geopark, zie verder ..

28-03-2019
Brief aan informateur en Statenleden Provincie Utrecht
Ons verzoek aan u is om de ambitie om tot een Geopark te komen te omarmen en - als u daar aan meedoet - in te brengen bij de coalitieonderhandelingen voor de Provinciale Staten.
Ons tekstvoorstel:
“Onze partij/coalitie staat achter het doel van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en helpt waar mogelijk mee de doelstelling – verkrijging van de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de natte randgebieden - te realiseren.
Geopark is het meest alomvattende concept voor een gebied: het gaat om erkenning en waardering van de geologie/ontstaansgeschiedenis én de mede als gevolg daarvan ontwikkelde natuur en cultuurhistorie. Daarmee is de kwalificatie Geopark een welkome aanvulling voor de gewenste duurzame ontwikkeling, de status en de bewustwording van onze zo waardevolle leefomgeving.” zie verder ...

28-03-2019
Wat een mooie dag! Een recordaantal nieuwe Partners tekent vanmiddag voor het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden:
-  Luc Berris van Natuurmonumenten
-  Jasper Kuipers van StaatsBosBeheer Utrecht
-  Joris Hogenboom van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
-  Saskia van Dockum van Utrechts Landschap

28-03-2019
Bezoekerscentrum De Boswerf tekent de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug en geeft daarmee aan achter de doelstelling te staan en waar mogelijk te helpen deze te realiseren. Blij mee!

11-02-2019
Alweer een nieuw Aardkundig Monument... de Westbroekse Zodden
Geweldig mooi nieuws! De Westbroekse Zodden is op 11 februari door gedeputeerde Mirjam Maasdam officieel tot Aardkundig Monument benoemd. Daartoe onthulde zij een paneel in het gebied met tekst en uitleg over het ontstaan van dit bijzondere gebied.
Vanaf het nabijgelegen Streekmuseum Vredegoed begaf het gezelschap zich naar de plek waar het bijzondere paneel, met een beeltenis van een turfsteker en een trilplaat waarop je het trilveen kunt ervaren, onthuld werd.

De Westbroekse Zodden maakt deel uit van het Oostelijk Vechtplassengebied en behoort tot de meest waardevolle veengebieden van Europa. Het gebied toont het verhaal van petgaten, legakkers, moerasbossen, dekzandruggen, kwel, trilveen en de invloed van de mens. De veenlagen, ontstaan uit afgestorven planten en bomen, werden voor een deel in de middeleeuwen afgegraven en op de legakkers te drogen gelegd, om daarna als turf gebruikt te worden. Daarna groeiden de petgaten waar het veen uit was gehaald weer dicht en ontstonden drijvende matten van plantenresten: het trilveen. 

Nadat er nog jaren riet werd geoogst en veel zeldzame planten zich in het gebied nestelden begon er bos te groeien en verdwenen veel bijzondere soorten weer. Inmiddels is met hulp van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” de bovenste laag afgegraven en krijgt de zeldzame natuur met het schone kwelwater vanuit de Heuvelrug weer alle ruimte.

De stichting Geopark Heuvelrug is zeer verheugd en erkentelijk voor deze stap van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied en partner van het Geopark. Ze dragen op deze manier bij aan het behoud van het gebied en het bekend en zichtbaar maken van het verhaal over het gebied, de ondergrond, de natuur, het water en de invloed van de mens. En dat is precies waar het burgerinitiatief Geopark ook voor staat en gaat. 

Met dit Aardkundig Monument komt het aantal Aardkundige Monumenten in het beoogde Geopark in totaal op 10 (3 in de provincie Noord Holland en 7 in de provincie Utrecht). Deze plekken behoren tot de top van de zogenaamde Geo-sites in het Geopark; beschermde plekken waar het boeiende verhaal over het ontstaan daarvan zichtbaar boven tafel wordt gebracht.

04-02-2019
1e exemplaren van de Ontdekkaart en boekje Ken je Ondergrond van de Kromme Rijnstreek
Op 4 februari vond de feestelijke aanbieding plaats van de 1e exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje Kromme Rijnstreek. De bijeenkomst vond plaats in de voormalige Watertoren in Werkhoven; de ruimte werd beschikbaar gesteld door de huidige bewoners Cock en Carolien Smeulders. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door hoogheemraad Els Otterman, en de Rabobank Rijn en Heuvelrug, vertegenwoordigd door directeur Migchel Dirksen.

Ook 2 gemeenten in het gebied, vertegenwoordigd door 2 wethouders ontvingen uiteraard 1e exemplaren:
Erica Spil (Bunnik) en Hilde de Groot (Houten).

De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als het bijzonder is voor wat betreft haar ontstaan, ondergrond, natuur en cultuurhistorie. De initiatiefnemers, en steeds meer mensen en organisaties, zijn ervan overtuigd dat dit prachtige gebied aan die voorwaarden voldoet. De stuwwal in het midden met aan beide kanten het bijzondere laagland vormen tezamen waterhuishoudkundig één systeem. 

Met de kwalificatie van het gebied tot Geopark wordt het verhaal over het gebied boven tafel gehaald en verspreid. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de onderwerpen “water en de invloed van de mens”; deze waren en zijn van grote invloed en maken het gebied extra uniek.

De spotlights staan deze keer dus op de Kromme Rijnstreek, een prachtig en zeer afwisselend waterrijkgebied met een lange en indrukwekkende historie, onlosmakelijk verbonden met de Heuvelrug.

De invloed van het water en de mens in dit gebied was en is overweldigend. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) realiseert met een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen een knap staaltje waterbeheer.
Het HDSR en de Rabo spraken tijdens de bijeenkomst nogmaals hun waardering uit voor dit burgerinitiatief.

01-02-2019
Geo-ontbijt
Vroeg in de ochtend van 1 februari trotseerde een gezelschap van bestuurders, politici en initiatiefnemers van het Geopark de sneeuw voor het “geo-ontbijt” in kasteel Kerckebosch in Zeist. Het ontbijt was georganiseerd door het burgerinitiatief in het kader van de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten. We hebben de politieke partijen geïnformeerd en gevraagd het Geopark in hun programma’s en plannen op te nemen en waar mogelijk te ondersteunen. Kasteel Kerckebosch heeft het ontbijt verzorgd en, als partner van ons burgerinitiatief, aan ons aangeboden.