Bestelformulier DOE-kalender

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze kalender als promotie voor het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht wilt verspreiden.
Helaas beschikken wij niet over de financiële middelen om dit zelf te doen en doen dus een beroep op uw betrokkenheid, waarvoor veel dank.

Indien u prijs stelt op het tonen van uw eigen logo, rechtsonder op ieder blad, dient u dat even aan te geven. Zie voor de bij ons beschikbare logo's het laatste blad van de kalender.

Bestellen Geopark-DOE-Kalender

Deze kalender kost
1   stuks 18,85
5   stuks 45,77
10 stuks 74,85
25 stuks 152,04
inclusief verzendkosten.

Naast het invullen van onderstaande gegevens wordt u ook verzocht het bedrag over te maken op rekening NL62 RABO 0322 0867 60 t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug, waarna wij binnen enkele dagen zullen laten leveren.

Fout: Contact formulier niet gevonden.