Spectaculaire vondsten bij archeologische opgraving in Austerlitz


16-01-2018
persbericht gemeente Zeist
Bij opgravingen in Austerlitz zijn duizenden sporen en vondsten ontdekt van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon. In opdracht van de gemeente Zeist zijn archeologen van de combinatie BAAC/Vestigia en in samenwerking met vrijwilligers sinds 25 september aan het graven. Volgens regio-archeoloog Peter de Boer van de Omgevingsdienst regio Utrecht, die namens de gemeente het project begeleid, zijn de eerste resultaten van de opgraving zonder overdrijving spectaculair te noemen.

Het onderzoek van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon gaat vooraf aan de bouw van een uitbreiding van het dorp aan de noordzijde. Tijdens deze eerste grote opgravingscampagne is een compleet beeld van één gehele sectie van het kamp verkregen. De Boer: “We kunnen nu uitrekenen hoeveel manschappen in dit deel verbleven. We hebben op basis van de gevonden uniformknopen een beeld gekregen van welke legeronderdelen hier lagen. Er is bovendien een duidelijke ‘tentenkampfase’ en ‘barakkenfase’ vastgesteld. Met behulp van de aangetroffen tentgreppels, barakken, kookkuilen en een waterput kunnen we nu een reconstructie maken van de indeling van dit deel van het kamp.”

Afzien
Er zijn al duidelijke verschillen herkend in de vondsten uit het gedeelte waar de soldaten verbleven en uit het gedeelte waar de onderofficieren verbleven. De Boer: “Een leuk voorbeeld is voor mij toch wel dat in de zone met de onderofficieren één klein afvalkuiltje is aantroffen met daarin resten van een fles, een glas en een rookpijp. Het zal daar dus niet altijd afzien zijn geweest. Wél afzien was het voor één van de soldaten. Hij heeft zijn lederen beursje met daarin 19 muntjes verloren. Hij zal zich er rot naar gezocht hebben en nu pas, na dik 200 jaar, vinden we het terug. Hoe klein de omvang van deze gebeurtenis dan ook mag zijn, je kunt hierdoor als het ware in het hoofd kruipen van zo’n soldaat en dat is een historische sensatie!”

Grafheuvels
Als onverwachte ‘bonus’ zijn in de opgraving twee préhistorische grafheuvels gevonden. De menselijke resten zelf waren vergaan, maar de grafkuilen en de lijksilhouetten tekenden zich nog wel als verkleuringen af in het zand. Eén graf betreft een zogenaamd ‘hurkgraf’. De begraven persoon is hierin op zijn of haar zij en met opgetrokken knieën begraven. Dit is een grafritueel dat stamt uit de zogenaamde ‘Enkelgrafcultuur’ en dateert vermoedelijk uit de nieuwe steentijd (ca. 4500-4000 jaar geleden). De grafheuvels lijken daarmee ouder te zijn dan eerder was gedacht

Vervolg
De archeologen van BAAC/Vestigia gaan in de komende periode de sporen en vondsten bestuderen en in een rapport vastleggen. De opgravingen op de locatie van het Franse Kamp zijn daarmee nog niet klaar. In het kader van het Dorpsplan en Hart van Austerlitz zullen nog meer opgravingen worden uitgevoerd.

Bijlagen:

Foto 1: Vergulde uniformknoop van het Franse 104e regiment infanterie.

Foto 2: Aftekening van een préhistorische grafkuil in het natuurlijke zand.

Foto 3: Actiefoto van de archeologische werkzaamheden.

Meer weten?

Algemene informatie over archeologie en cultuurhistorie:
www.cultureelerfgoed.nl
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/cultuurhistorie-0/
www.sikb.nl

informatie over militair erfgoed en het Franse Kamp:
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/legerkamp-napoleon-austerlitz/
www.nmm.nl
www.pyramidevanausterlitz.nl