Beleef het Geopark

bijgewerkt 10-11-2018

Begrenzing gebied en deelgebieden

Algemeen
Het gaat om een voorlopige begrenzing voor de voorbereiding van het Geopark. Zowel de buitengrenzen als de binnengrenzen van de deelgebieden kunnen nog worden aangepast.

De totale omvang van het beoogde Geopark is ca 100.0000 hectare.

Uitgangspunten voor de begrenzing

  • Voldoende omvang voor een nationaal en internationaal erkend geopark.
  • Onderscheidenheid: een combinatie van zeldzaamheid en diversiteit van geowaarden en cultuurwaarden.
  • Zowel de heuvelrug als de daarmee verbonden natte randgebieden.
  • Insluiting van de verbonden natuurlijk en cultuurlijk waardevolle gebieden, dus inclusief gebied toekomstig nationaal park Heuvelrug.
  • Duidelijke begrenzing door natuurlijke en als dat niet kan cultuurlijke grenzen

zie verder ...

 

Deelgebieden

Het Geopark kent de volgende markante gebieden:
1. Heuvelrug Noord (’t Gooi e.o.): kop v/d heuvelrug

2. Eemland
3. Vecht en Plassen
4. Laagte van Pijnenburg: (brede) hals v/d heuvelrug

    het gebied tussen Baarn, Soest, Bilthoven en Hollandsche Rading
5. Heuvelrug Midden  van Laagte van Pijnenburg (Baarn) tot
    de Darthuizerpoort (Leersum): romp of Hart v/d Heuvelrug
6. Lek en Kromme Rijngebied
7. Heuvelrug Zuid (van de Darthuizerpoort tot en met Rhenen): staart van de      heuvelrug

De gebieden waar het initiatief Geopark Gooi- en Vechtstreek i.w. zich expliciet op richt zijn Heuvelrug-Noord en het noordelijke deel van Vecht en Plassen.

Voor meer informatie over deze deelgebieden, zie verder ...

 

Wat staat er allemaal op de kaart ...
Door het aanklikken van de kaart in de rechterkolom of de specifieke waarden hieronder, kom je op een zogenaamde GIS-kaart (Geografisch Informatie Systeem).
Technisch beschikbaar gesteld door onze partner Provincie Utrecht.

Hierin zijn in aparte, aan te vinken, lagen meer dan 800 bezienswaardige zaken aangegeven die, door erop te klikken, veelal meer gedetailleerde informatie geven.

Deze lagen zijn:
Aardkundige waarden, zoals ...
      Geo-hotspots
      Geosites en Aardkundige monumenten
      Gebieden met Aardkundige Waarde van Provincie Utrecht
      Geowandel- en fietsroutes
      Foto's aardkundige fenomenen (Geofoto)
Natuurwaarden, zoals ...
   .  Natuurterreinen
   .  Botanische tuinen
   .  Dierentuinen
   .  Schaapskuddes
Culturele waarden, zoals ...
   .  Buitenplaatsen en kastelen
   .  Monumentale steden en dorpen
   .  Musea e.d.
Archeologische waarden, zoals ...
   .  Grafheuvels
   .  Opgravingen
Militaire waarden, zoals ...
   .  Vestingen, forten, lunetten
   .  Gedenkplaatsen
   .  Kampen
   .  Waterlinies
   .  Limes (noordgrens Romeinse Rijk)
Infrastructurele waarden, zoals ...
   .  Gemalen
   .  Stuwen
   .  Molens

 

Filmjes
Er staan op internet vele korte filmpjes over de Heuvelrug e.o., zoals:

- Het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug (13 min)
Natuurgeweld in het midden van Nederland (22 min)
- Geschiedenis Utrechtse Heuvelrug (2 min)
- Utrechters en het landschap (12 min)
- Oostelijke Vechtplassen (12 min)
- Graven in de Heuvelrug (12 min)
- Gebruikte gronden (4*22 min)
- Van Rossem vertelt over ...
      de Utrechtse Heuvelrug
      Fort Rhijnauwen
      de kastelen van Langbroek
      Fort Honswijk

zie verder ...