Beleef het Geopark

bijgewerkt 27-10-2019

Begrenzing gebied en deelgebieden

Algemeen
Het gaat om een voorlopige begrenzing voor de voorbereiding van het Geopark i.o.. Daarbij staat de samenhang tussen de waarden van aardkunde, levende natuur, invloed van de mens en de betekenis ervan voor educatie en recreatie centraal. Vooral bijzonder is de invloed van water in al zijn verschijningsvormen voor het ontstaan, de geschiedenis en het gebruik van het gebied.
Het Geopark i.o. beslaat ’t Gooi, Utrechtse Heuvelrug, Eemland, het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei, het Utrechtse Nederrijn- en Lekgebied, de Kromme Rijnstreek en Vecht en Plassen. Zowel de buitengrenzen als de binnengrenzen van de deelgebieden kunnen nog worden aangepast. De totale omvang van het beoogde Geopark is meer dan 100.0000 hectare.

Uitgangspunten voor de begrenzing

  • Voldoende omvang voor een nationaal en internationaal erkend geopark.
  • Onderscheidenheid: een combinatie van zeldzaamheid en diversiteit van geowaarden, waarden van levende natuur en cultuurwaarden.
  • Zowel de gehele heuvelrug als de omliggende en daarmee verbonden natte randgebieden.
  • Insluiting van de verbonden natuurlijk en cultuurlijk waardevolle gebieden, dus inclusief gebied Nationaal Park Heuvelrug en het Goois Natuurreservaat.
  • Duidelijke begrenzing door natuurlijke en als dat niet kan cultuurlijke grenzen.

zie verder ...

 

Deelgebieden

Het Geopark kent de volgende markante gebieden:
1. Heuvelrug Noord (’t Gooi e.o.): kop v/d heuvelrug

2. Eemland
3. Vecht en Plassen
4. Laagte van Pijnenburg: (brede) hals v/d heuvelrug

    het gebied tussen Baarn, Soest, Bilthoven en Hollandsche Rading
5. Heuvelrug Midden  van Laagte van Pijnenburg (Baarn) tot
    de Darthuizerpoort (Leersum): romp of Hart v/d Heuvelrug
6. Lek en Kromme Rijngebied
7. Heuvelrug Zuid (van de Darthuizerpoort tot en met Rhenen): staart van de      heuvelrug

De gebieden waar het initiatief Geopark Gooi- en Vechtstreek i.w. zich expliciet op richt zijn Heuvelrug-Noord en het noordelijke deel van Vecht en Plassen.

Voor meer informatie over deze deelgebieden, zie verder ...

 

Wat staat er allemaal op de kaart ...
Door het aanklikken van de kaart in de rechterkolom of de specifieke waarden hieronder, kom je op een zogenaamde GIS-kaart (Geografisch Informatie Systeem).
Technisch beschikbaar gesteld door onze partner Provincie Utrecht.

Hierin zijn in aparte, aan te vinken, lagen meer dan 800 bezienswaardige zaken aangegeven die, door erop te klikken, veelal meer gedetailleerde informatie geven.

Deze lagen zijn:
Aardkundige waarden, zoals ...
      Geo-hotspots
      Geosites en Aardkundige monumenten
      Gebieden met Aardkundige Waarde van Provincie Utrecht
      Geowandel- en fietsroutes
      Foto's aardkundige fenomenen (Geofoto)
Natuurwaarden, zoals ...
   .  Natuurterreinen
   .  Botanische tuinen
   .  Dierentuinen
   .  Schaapskuddes
Culturele waarden, zoals ...
   .  Buitenplaatsen en kastelen
   .  Monumentale steden en dorpen
   .  Musea e.d.
Archeologische waarden, zoals ...
   .  Grafheuvels
   .  Opgravingen
Militaire waarden, zoals ...
   .  Vestingen, forten, lunetten
   .  Gedenkplaatsen
   .  Kampen
   .  Waterlinies
   .  Limes (noordgrens Romeinse Rijk)
Infrastructurele waarden, zoals ...
   .  Gemalen
   .  Stuwen
   .  Molens