Stichting

bijgewerkt 09-07-2020

WIE zijn wij?
Wij zijn een samengaan van twee burgerinitiatieven:

  • Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht
  • Stichting Geopark Heuvelrug

Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht
Deze Stichting is op 23 augustus 2013 opgericht en heeft als doelstelling de totstandkoming van een Geopark in de regio Gooi en Vecht dat voldoet aan de criteria voor aansluiting bij het onder auspiciën van de Unesco staande European Geopark Networks (EGN). Haar ambities, activiteiten en tijdsplanning zijn te vinden in het Plan van Aanpak dat op 16 september 2013 door de Stichting in samenwerking met andere belanghebbenden is opgesteld. Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt dient te worden met potentiële partners, burgers, overheden en beheerders.

Stichting Geopark Heuvelrug
De ambitie om de (Utrechtse) Heuvelrug en omgeving tot Geopark gekwalificeerd te krijgen is al in 2010 in een publicatie voorgesteld door Stichting Telluris te Dordrecht. In 2015 heeft Stichting Beter Zeist daartoe het “burgerinitiatief” genomen. Als eerste stap is een verkennend vooronderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden.

Na de vele positieve reacties is in 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug i.o. gestart, waarin naast Stichting Beter Zeist ook de Provincie Utrecht, de Universiteit van Utrecht en de Stichting Utrechts Landschap deelnemen.

Op 8 mei 2017 is de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren. 

 

WAT doen wij?
Het benoemen en omschrijven van aardkundig interessante locaties/gebieden, de geosites en geo-hotspots.

Het publiceren van wandelingen en fietstochten die deze plaatsen laten zien, met een toelichting en GPS tracking. Zo kan iedereen het Geopark goed ontdekken.

Het informeren van natuurorganisaties, scholen en andere educatieve organisaties over het Geopark en de ontstaansgeschiedenis van de regio. Zo kunnen zij dit verhaal weer verder vertellen.

 

Bestuur
- Marc Hofstra (voorzitter)
- Walter Kooy (secretaris)
- Rik Snoek (penningmeester)
- Saskia van Dockum (directeur/bestuurder Utrechts Landschap)
- Karin Kos (directeur/rentmeester Goois Natuurreservaat)
- Irmgard van Koningsbruggen

   voor foto, klik hier

 

Adviescommissie
- Bertie Schonk
- Karin van den Broek (Provincie Utrecht)
- Anton Cruysheer (Landschap Erfgoed Utrecht)
- Hendrike Geessink (Utrechts Landschap)

- Wim Hoek (UU, aardwetenschappen)
- Egbert Visscher
-
Piet van Driel (o.a. website)

 

Raad van Advies
- Hans van der Pas (voorzitter)
   burgemeester Rhenen
- Hans Middelkoop (prof.dr.)
  Geosciences Universiteit Utrecht
- Paul van der Lugt
- Piet Verdonschot (prof.dr.ir)
   Universiteit van Amsterdam en
   Wageningen University and Research
-
Nanning Mol
burgemeester Laren

 

 

Oprichtingsakten

Op 17 april 2020 is een wijziging doorgevoerd i.v.m. het samengaan van de hieronder genoemde stichtingen in de Stichting met de naam
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Voor de akte, klik hier.

Op 8 mei 2017 is de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. opgericht,
voor de oprichtingsakte, klik hier.

Op 23 augustus 2013 is de Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht opgericht,
voor de statuten, klik hier.

 

Jaarstukken Stichting Geopark Heuvelrug i.o.

Jaarverslag 2019
-
  Jaarverslag 2018
-  Jaarverslag 2017

 

 

Gegevens

Correspondentieadres:
Biltseweg 4a, 3735 MC Bosch en Duin, Nederland

E-mail
info@geopark-heuvelrug.nl

Website
www.geopark-heuvelrug.nl

KvK     68712243
RSIN    857558845
Bank    NL62 RABO 0322 0867 60
ANBI    aanvraag loopt