Stichting

bijgewerkt 04-03-2020

WIE zijn wij?
De ambitie om de (Utrechtse) Heuvelrug en omgeving tot Geopark gekwalificeerd te krijgen is al in 2010 in een publicatie voorgesteld door Stichting Telluris te Dordrecht. In 2015 heeft Stichting Beter Zeist daartoe het “burgerinitiatief” genomen. Als eerste stap is een verkennend vooronderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden.

Na de vele positieve reacties is in 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug i.o. gestart, waarin naast Stichting Beter Zeist ook de Provincie Utrecht, de Universiteit van Utrecht en de Stichting Utrechts Landschap deelnemen.

Op 8 mei 2017 is de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren. 

 

WAT doen wij?
Het benoemen en omschrijven van aardkundig interessante locaties/gebieden, de geosites en geo-hotspots.

Het publiceren van wandelingen en fietstochten die deze plaatsen laten zien, met een toelichting en GPS tracking. Zo kan iedereen het Geopark goed ontdekken.

Het informeren van natuurorganisaties, scholen en andere educatieve organisaties over het Geopark en de ontstaansgeschiedenis van de regio. Zo kunnen zij dit verhaal weer verder vertellen.

 

Bestuur
- Marc Hofstra (voorzitter)
- Walter Kooy (secretaris)
- Rik Snoek (penningmeester)
- Saskia van Dockum (directeur/bestuurder Utrechts Landschap)
- Karin Kos (directeur/rentmeester Goois Natuurreservaat)
- Irmgard van Koningsbruggen

   voor foto, klik hier

 

Adviescommissie
- Rijk van Oostenbrugge (voorzitter)
- Karin van den Broek (Provincie Utrecht)
- Anton Cruysheer (Landschap Erfgoed Utrecht)
- Hendrike Geessink (Utrechts Landschap)

- Wim Hoek (UU, aardwetenschappen)
- Egbert Visscher
-
Piet van Driel (o.a. website)

 

Raad van Advies
- Hans van der Pas (voorzitter)
   burgemeester Rhenen
- Hans Middelkoop (prof.dr.)
  Geosciences Universiteit Utrecht
- Paul van der Lugt
- Piet Verdonschot (prof.dr.ir)
   Universiteit van Amsterdam en
   Wageningen University and Research

 

Oprichtingsakten

Op 8 mei 2017 is de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. opgericht,
voor de oprichtingsakte, klik hier.

Op 23 augustus 2013 is de Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht opgericht,
voor de statuten, klik hier.

 

Jaarstukken Stichting Geopark Heuvelrug i.o.

Jaarverslag 2019
-
  Jaarverslag 2018
-  Jaarverslag 2017