introductie Geopark HGV

Wat is een Geopark?
  Lees of Luister
Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden (Vechtstreek, Kromme Rijnstreek, Eemland en een deel van de Gelderse Vallei). Die kwalificatie kan een gebied worden toegekend als het bijzonder genoeg is v.w.b. ontstaan, ondergrond, natuur en cultuurhistorie. Water is hoofdthema in ons verhaal en hoe de mens met het gebied omgaat.
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht vertelt het verhaal over het verleden, het heden en de toekomst van onze leefomgeving en draagt zodoende bij aan het uiteindelijke doel van duurzame ontwikkeling en het verbinden van burgers, boeren, landgoedeigenaren en overheden. Zie verder www.geoparkhgv.nl.