Voortgang

bijgewerkt 19-05-2017

Na de vele positieve reacties op het initiatief Geopark Heuvelrug is medio 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug gestart, met als deelnemers:

  • Stichting Beter Zeist, Marc Hofstra (voorzitter) en Egbert Visscher,
  • Provincie Utrecht, Karin van den Broek,
  • Universiteit van Utrecht, Wim Hoek,
  • Stichting Utrechts Landschap, Hendrike Geessink,
  • Thomas van der Linden en     
  • Walter Kooy.

De Werkgroep heeft inmiddels een Werkplan ontwikkeld en is doende zoveel mogelijk stakeholders te bezoeken, met als doel hen te informeren en te enthousiasmeren. Het gaat dan met name om de beide provincies, de betrokken gemeenten, ondernemers, natuur- en erfgoedorganisaties en landgoedeigenaren.

Ondertussen is op 8 mei 2017 de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren. Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

– Marc Hofstra (voorzitter)
– Walter Kooy (secretaris / penningmeester)
– Egbert Visscher en
– Hendrike Geessink

Voor de oprichtingsakte, klik hier.

Voor wat betreft de bemensing van de verschillende organen is de volgende stap de benoeming van de leden van de Adviesraad, de Adviescommissie en het Partnerberaad.

Met het initiatief Gooi- en Vechtstreek worden gesprekken gevoerd om tot een vruchtbare samenwerking te komen.

En er wordt een stagiaire geworven om gedurende de tweede helft van 2017 nader in kaart te brengen wat er voor een succesvolle aanvraag tot kwalificatie nodig is en wat er vervolgens nog dient te gebeuren. De stagiaire wordt geworven door de Universitiet van Utrecht, geplaatst bij de Provincie Utrecht en begeleid door Wim Hoek, Karin van den Broek en Marc Hofstra.

In 2017 staan bijeenkomsten met alle stakeholders op het programma, eveneens met het doel hen verder te informeren en enthousiasmeren en het proces om te komen tot kwalificatie van het hele gebied als Geopark een belangrijke impuls te geven.

De eerste was een Voorjaarsbijeenkomst op 18 mei op landgoed Oostbroek.
Het verslag volgt later maar de volgende presentaties werden gehouden:
–  Initiatief Geopark Heuvelrug, Marc Hofstra, Geopark Heuvelrug i.o.
–  Ontstaansgeschiedenis Heuvelrug en omgeving, Wim Hoek, Universiteit Utrecht
–  Over natuur, cultuur en geo, Hendrike Geessink, Utrechts Landschap
–  Geopark Gooi & Vecht i.w., Jan Sevink

Beide initiatieven, Geopark Heuvelrug en Nationaal Park Heuvelrug, gaan over hetzelfde gebied en versterken elkaar. De status Geopark brengt naast de natuur- en cultuurhistorie ook de ontstaansgeschiedenis en geologie van het gebied onder de aandacht en brengt daarmee het Nationale Park nationaal en internationaal beter voor het voetlicht.