Voortgang

Share Button

bijgewerkt 09-09-2017

Na de vele positieve reacties op het initiatief Geopark Heuvelrug is medio 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug gestart, met als deelnemers:

  • Stichting Beter Zeist, Marc Hofstra (voorzitter) en Egbert Visscher,
  • Provincie Utrecht, Karin van den Broek,
  • Universiteit van Utrecht, Wim Hoek,
  • Stichting Utrechts Landschap, Hendrike Geessink,
  • Thomas van der Linden en     
  • Walter Kooy.

De Werkgroep heeft inmiddels een Werkplan ontwikkeld en is doende zoveel mogelijk stakeholders te bezoeken, met als doel hen te informeren en te enthousiasmeren. Het gaat dan met name om de beide provincies, de betrokken gemeenten, ondernemers, natuur- en erfgoedorganisaties en landgoedeigenaren.

Ondertussen is op 8 mei 2017 de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren. Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

– Marc Hofstra (voorzitter)
– Walter Kooy (secretaris / penningmeester)
– Egbert Visscher en
– Hendrike Geessink

Voor de oprichtingsakte, klik hier.

Voor wat betreft de bemensing van de verschillende organen is de volgende stap de benoeming van de leden van de Adviesraad, de Adviescommissie en het Partnerberaad.

Er werd een stagiair geworven voor de tweede helft van 2017 om nader in kaart te brengen wat er voor een succesvolle aanvraag tot kwalificatie nodig is en wat er vervolgens nog dient te gebeuren. De stagiair is geplaatst bij de Provincie Utrecht en wordt begeleid vanuit de Provincie Utrecht en de Stichting Geopark-Heuvelrug i.o.

Op 18 mei werd de eerste Voorjaarsbijeenkomst  Geopark-Heuvelrug i.o. gehouden op landgoed Oostbroek. De bijeenkomst werd bezocht door bijna 40 geïnteresseerden, was leuk en werd als zeer nuttig en leerzaam ervaren.

De voordrachten die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd zijn beschikbaar onder:
–  Initiatief Geopark Heuvelrug, Marc Hofstra, Geopark Heuvelrug i.o.
–  Ontstaansgeschiedenis Heuvelrug en omgeving, Wim Hoek, Universiteit Utrecht
–  Over natuur, cultuur en geo, Hendrike Geessink, Utrechts Landschap
–  Geopark Gooi & Vecht i.w., Jan Sevink

Een terugblik met het verslag van hetgeen aan de “Gesprekstafels” werd besproken vindt u onder
–  
Geopark-Heuvelrug-verslag-Gesprekstafels-Voorjaarsbijeenkomst-18-mei-2017.pdf

Verder wordt er hard doorgewerkt aan de website, met name aan het uitbreiden van de beschikbare informatie over Geosites, waaronder het digitaliseren van veel informatie over Geosites die nu alleen nog op papier bestaat.
Daarnaast zijn reeds zo’n 700 objecten aangebracht in de kaart m.b.t. archeologie, natuur, cultuur, militair en infrastructuur, met ieder een link naar uitgebreide informatie.
Deze objecten zijn ook te vinden in de rechterkolom met een link naar een verzameldocument per object.

Beide initiatieven, Geopark Heuvelrug en Nationaal Park Heuvelrug, gaan over hetzelfde gebied en versterken elkaar. De status Geopark brengt naast de natuur- en cultuurhistorie ook de ontstaansgeschiedenis en geologie van het gebied onder de aandacht en brengt daarmee het Nationale Park nationaal en internationaal beter voor het voetlicht.

Share Button