Zwerfsteneneiland Maarn

bijgewerkt 28-02-2019

Waar
De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld voor wandelaars/natuurliefhebbers. Het zwerfsteneneiland is echter alleen onder begeleiding te bezoeken. Zie verder ...

Het gebied
De zandgroeve is ontstaan doordat de Nederlandse Spoorwegen vanaf 1865 zand won ten behoeve van de aanleg van nieuwe spoorwegen. Bij de graafwerkzaamheden werden grote stenen gevonden. Vanwege het enorme gewicht van de stenen bleven ze aanvankelijk op de vindplaats liggen. Omdat de stenen in de weg lagen werd later een deel kapotgeslagen en werden andere weer ingegraven.

In deze periode ontstond uit wetenschappelijke hoek belangstelling voor de zwerfstenen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten een collectie van circa 90 stenen in 1919 benoemde tot geologisch park. Het merendeel heeft tot voor kort na diverse omzwervingen in de Kaapsche Bosschen bij Doorn gelegen.

In 1995 werd bij graafwerkzaamheden in Maarn een enorme verzameling, eerder ingegraven, grote zwerfstenen gevonden. Deze collectie bestaat uit circa 700 stenen. Verschillende organisaties sloegen uiteindelijk de handen ineen om de unieke verzameling zwerfstenen bij elkaar te houden in de vorm van een aardkundig monument.

Eén van de geologisch interessante aspecten is dat zowel stenen uit Scandinavië als stenen uit het zuiden (België en Duitsland) hier bij elkaar aangetroffen worden. De stenen uit het zuiden zijn met ijsschotsen via de voorlopers van Rijn en Maas naar het noorden gekomen.

Nu vormen de hier opgegraven zwerfstenen, juist omdat ze bij elkaar zijn gebleven, een collectie die uniek is in Nederland en zelfs in Noord-West Europa.

 

Aardkundig Monument
De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee werd uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003. Hierin is aangegeven dat de provincie Utrecht haar landelijke voortrekkersrol op het gebied van aardkundige monumenten zal voortzetten door een serie aardkundige monumenten te benoemen en in stand te houden. Het monument is op 17 november 1999 door gedeputeerde Robbertsen en burgemeester Burgman geopend.