Geo-Nieuwsbrief- 37-maart 2023

Van de voorzitter
De verkiezingen zijn inmiddels geweest. We feliciteren alle nieuwe statenleden in de provincies Noord-Holland en Utrecht en alle nieuwe bestuurders in de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, HDSR en Vallei en Veluwe. We roepen hen allen op steun voor het Geopark deel te maken van ieders inzet in de onderhandelingen voor de nieuwe akkoorden. Ter meerder glorie van onze leefomgeving. Zoals hier al eerder aangegeven: er was en is geen andere weg voorwaarts dan goede samenwerking tussen alle betrokkenen, met respect voor onze leefomgeving en door bewoners en gebruikers in het gebied beter met elkaar te verbinden. We dragen daar als Geopark uiteraard graag aan bij.

De problemen met het dalende grondwater zijn nog lang niet opgelost en een nieuw "water-probleem" komt boven tafel: de waterkwaliteit. Het drinkwater is uitstekend, maar de Nederlandse wateren scoren het slechtst van heel Europa. Nog niet 1 procent van alle oppervlaktewateren zoals rivieren en meren voldoet aan de eisen. De stilstand rond de waterkwaliteit in Nederland kan een crisis opleveren die tien keer groter is dan de huidige stikstofcrisis. Dat zegt hoogleraar Piet Verdonschot in Trouw. In 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Maar volgens Piet Verdonschot, hoogleraar Herstelbeheer Oppervlaktewater en lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad, zijn we daar nog lang niet. “We spelen met vuur.” Nederland moest eigenlijk al in 2015 aan deze richtlijnen voldoen, maar kreeg uitstel tot 2027. Het niet halen van de milieudoelen kan grote gevolgen hebben voor de vergunningverlening voor bedrijven die water onttrekken of juist lozen, de regels rondom mest en het gebruik van chemische middelen in de landbouw.

Tegelijkertijd gaf Jos Bazelmans van het RCE, ook lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad, tijdens het Erfgoed-debat in Noord-Holland duidelijk te kennen: "Als het goed gaat met het water (hier ging het m.n. over het waterpeil omhoog) gaat het ook goed met ons erfgoed". Zie verder https://youtu.be/T-iyrNQ3HzA

Na een artikel in de Gooi en Eemlander van 11 februari met de suggestie dat het Geopark ermee op zou houden hebben we een ingezonden brief gestuurd naar diezelfde krant, met als doel deze onjuiste suggestie uit de wereld te helpen. Met de alles zeggende kop: GEOPARK SPRINGLEVEND. Met onze vrijwilligers en meer dan 70 Partners, waaronder Vrienden van het Gooi, Goois Natuurreservaat, verschillende gemeenten, terreinbeheerders e.a. timmert het burgerinitiatief flink aan de weg. Het gebied gaat niet op slot, alleen kwalificatie door Unesco zal wat langer op zich laten wachten.Zie verder de ingezonden brief.

Het goede nieuws is dat we voor het project Regio Amersfoort (Amersfoort, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leusden en Woudenberg), na eerdere toezeggingen voor financiële steun van het Prins Bernard Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds en waterschap Vallei en Veluwe, inmiddels dankzij financiële steun van gemeente Amersfoort en gemeente Leusden de financiering rond hebben. We zijn hard bezig ook van en voor dat gebied weer mooie Ontdekkaarten, Informatieboekjes en Banners te maken. Nu het laatste en 9e deelgebied nog: Gooise Meren en Wijdemeren.

En nog meer goed nieuws: afgelopen weken mochten we maar liefst 3 nieuwe Partners verwelkomen: Zoetbrood Assurantien, vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) en landgoed Vollenhoven.

Ondertussen vestigde Heuvelrug in Goede Banen (HiGB), Partner van ons Geopark, tijdens hun symposium op 15 februari jl terecht aandacht op wensen en plannen voor duurzame mobiliteit, een duurzamere leefomgeving en de noodzaak tot directe actie tegen verdere verdroging om nog erger te voorkomen, met ondermeer bijdragen van gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder Anouk Haaxma, professor Piet Verdonschot en bestuurslid Walter Kooy.

En tot slot vond afgelopen zaterdag 18 maart in de Infoschuur de geslaagde Gooise Landschapsdag plaats. Dit keer stond Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht centraal. Na het algemene verhaal over het hoe en wat verzorgde IVN een leuke en leerzame excursie over Geosite Landgoed Crailoo, een voormalige spoorweg-zandafgraving.

Hartelijke groeten,
Marc Hofstra 

Nieuwe Partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs een Partner- of Steunverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:
Zoetbrood Assurantiën
Een assurantietussenpersoon en financieel adviseur die zich met name richt op zelfstandigen en bedrijven. De ondertekening door een zeer betrokken Esther Zoetbrood ging gepaard met een donatie van maar liefst 1.000 euro !

Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering
Driebergen-Rijsenburg geniet een grote populariteit als woon/werkgebied. De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) ziet als haar missie: "Behoud van de hoogwaardige leefomgeving van Driebergen-Rijsenburg." THW volgt de ontwikkelingen in de gemeente op gebied van ruimtelijke ordening, landschappelijke en ecologische waarden.

Landgoed Vollenhoven
Inge van Dasselaar - rentmeester en algemeen directeur van landgoed Vollenhoven, buitenplaats aan de Stichtse Lustwarande - tekent als Partner van het Geopark! Het 5e landgoed dat zich aansluit! De eigenaren zien het als hun voorrecht en plicht het landgoed met haar natuur en cultuurhistorische waarden in stand te houden met behoud van het particuliere/familie karakter.
Duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt.

ondertekening door Esther Zoetbrood

Tussen Heuvelrug en Wetering

Landgoed Vollenhoven

Wandel door de tijd met de nieuwe ‘Tijdreisroute Utrechtse Heuvelrug’
GeoPark Heuvelrug Gooi en Vecht, IVN Heuvelrug en Kromme Rijn, Maarn Maarsbergen Natuurlijk en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hebben gezamenlijk de wandelroute ‘Tijdreisroute Utrechtse Heuvelrug’ ontwikkeld. Deze 3,4 kilometer durende wandelroute loopt door Maarn en is te vinden in de IVN Routes app. Tijdens de Tijdreisroute leren de wandelaars over de ontstaansgeschiedenis van het landschap van de Utrechtse Heuvelrug en hoe menselijke uitvindingen en vooruitgang het hebben gevormd. De wandeling begint 130.000 jaar geleden en brengt de wandelaar met elke stap een stukje dichter naar de toekomst. De wandelaar kan kiezen voor geschreven toelichting in de IVN Routes app of de audiofragmenten beluisteren tijdens de wandeling. Ga je mee met deze wandeling door de tijd? Download de IVN Routes app en vind de Tijdreisroute Utrechtse Heuvelrug door te zoeken op ‘Maarn’. 

Film 'Onder het Maaiveld' toont de ongeziene wereld onder onze voeten

EMS FILMS, de makers van De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis, gaan ondergronds met Onder het Maaiveld. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende wereld direct onder onze voeten zien en toont het grote belang van een gezonde bodem. Onder het Maaiveld is vanaf 2 maart 2023 in Nederlandse bioscopen en filmtheaters te zien. Een overzicht van alle speeldata en filmtheaters is te vinden op deze website.

Filmhuis GeoparkHGV
In ons filmhuis hebben wij zo'n 45 geo-gerichte films verzameld, kort en wat langer, die ieder op een andere manier aspecten van aardkundige waarde of de historie belichten.

Bekijk bijv. eens de computer animatie van de laatste tufstenen versie van castellum Fectio. Dit fort is een van de oudste en grootste Romeinse forten in Nederland aan de Nedergermaanse Limes. Het is gebouwd tussen 211 en 235 AD.

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?