Geo-Nieuwsbrief- 38-april 2023

Van de voorzitter
Per brief hebben we alle informateurs, alle inmiddels geïnstalleerde statenleden van de provincies Noord-Holland en Utrecht en alle bestuurders van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe gefeliciteerd en uitgenodigd ons initiatief te steunen door het Geopark deel te maken van de inzet in de onderhandelingen en af te sluiten akkoorden. En zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het gebied en het verbinden van bewoners, boeren, landgoedeigenaren en -beheerders, maatschappelijke organisaties en overheden. Zie voor de (voorbeeld)brieven: provincies en waterschappen.

Ondertussen gaan de klimaatveranderingen nog sneller dan gedacht, gaat de biodiversiteit verder achteruit, sterven schrikbarende aantallen bijen, is de waterkwaliteit op veel plekken bedroevend slecht en raakt ons grondwater steeds meer verontreinigd. Partner Natuurmonumenten roept iedereen op in acte te komen om de watercrisis op te lossen. En ook het RIVM luidde onlangs de noodklok: door aanhoudende droogte en een groeiende vraag naar drinkwater dreigt zelfs al in 2030 een drinkwatertekort.  Een deel van de oplossing voor het drinkwatertekort die het RIVM aanreikt is twijfelachtig; zij adviseert o.a. nog meer water op te pompen, waardoor het water nog schaarser wordt! Terwijl er op zich genoeg water is. We zullen alleen veel meer water moeten vasthouden en veel zorgvuldiger met ons water moeten omgaan.

En dan is er ook nog het probleem van de achteruitgang van de kwaliteit van onze bodem door verkeerd bodemgebruik. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de Nederlandse bodem last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid. Veel bodems worden steeds minder vruchtbaar en kunnen steeds minder water en koolstof vasthouden. Een gezonde bodem helpt de gevolgen van klimaatverandering verminderen doordat zij broeikasgassen opslaat, temperatuur reguleert en grote hoeveelheden water kan verwerken.

Goed nieuws is er gelukkig ook. We hebben 2 belangrijke nieuwe Partners: gemeente de Bilt en Universiteit Utrecht. Heel blij mee en trots op! Wethouder Anne Marie 't Hart van gemeente De Bilt roept meer gemeenten op zich aan te sluiten. En hoe mooi is dat: een internationaal gerenommeerd kennisinstituut, Universiteit Utrecht, in het hart van het Geopark, als Partner?! Wetenschappelijke onderbouwing is essentieel voor het Geopark. Geo-wetenschappers prof. dr. Hans Middelkoop en dr. Wim Hoek van Universiteit Utrecht zijn van meet af aan zeer betrokken bij ons initiatief.

En we zijn al ver gevorderd met de realisatie van de Ontdekkaarten en Informatieboekjes over/voor de Regio Amersfoort. Het materiaal zal begin juni gepresenteerd worden.

Onlangs is er weer flink in de grond geboord, op zoek naar ons verleden en het ontstaan van onze leefomgeving. We waren met OGVE en IVN in het Eemland met leerlingen van scholengemeenschap Huizermaat. En Wim Hoek, hoofddocent aan Universiteit Utrecht en lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad boorde op terrein van het Utrechts Landschap, met Eddy Zoëy. Mooi in beeld gebracht door RTV Utrecht.

Tot slot weer een interessant artikel van Hans Hoes over verschillende stuifzanden in het Geopark.

Hartelijke groeten,
Marc Hofstra

Nieuwe Partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs een Partner- of Steunverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:

Gemeente De Bilt
Gemeente De Bilt is de 8e gemeente in het gebied die de Partnerverklaring ondertekent. Wethouder Anne Marie ’t Hart is enthousiast over het Geopark:

“Het park zet zich in om bewoners, bezoekers, scholen en natuurorganisaties bewust te maken van de unieke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Met de manier waarop dat gebeurt zijn we heel blij. Aandacht voor de natuur en het versterken daarvan vinden we als college belangrijk, ook voor toekomstige generaties. We hebben daarom gekozen voor een ambassadeursrol.  Ik hoop dat nog meer gemeenten ons voorbeeld volgen en aansluiten bij het Geopark.”

Universiteit Utrecht
Per 1 mei is de Partnerverklaring van kracht met de Universiteit Utrecht, ondertekend door de directeur Facilitair Service centrum en Vastgoed en Campus, Eddie Verzendaal, namens het college.

"Als kennisinstituut midden in het Geopark werkt Universiteit Utrecht al langere tijd samen met het Geopark, met name door de inzet van Geowetenschappers dr. Wim Hoek en prof. dr. Hans Middelkoop. We tekenen deze Partnerovereenkomst graag omdat we het samen met het Geopark belangrijk vinden zorgvuldig met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen voor de toekomst te realiseren."

Wie de lagen modder kan lezen vindt een prachtig natuurarchief

Een verdwaalde wandelaar heeft ze misschien gezien: onderzoekers Wim Hoek van de Universiteit Utrecht en Emmy Lammertsma van Biax. Samen trokken ze - gewapend met een grondboor - naar een klein afgesloten natuurgebied van het Utrechts Landschap in de buurt van Odijk. Op zoek naar sporen uit het verleden die meer kunnen vertellen over hoe het gebied er honderden jaren geleden uit zag.
Bekijk deze film

Stuifzanden in het Geopark
Bijdrage van Hans Hoes, Vrienden van het Gooi
Het Geopark kent een aantal stuifzandgebieden, zoals de Lange en Korte Duinen, ook wel de Soester Duinen genoemd, maar ook op de Hilversumse Zuiderheide bij het Laarder Wasmeer. zie verder het artikel in het tijdschrift van Vrienden van het Gooi.

Groeve Oostermeent tussen Huizen en Blaricum - NH Nieuws/Stephan Roest

De Gooise zandafgravingen waren een 'natuurramp', maar zijn nu een natuurparel
12 april 2023, 09.30 uur · Door Stephan Roest NHNieuws
Verspreid over het Gooi liggen diverse zandafgravingen: plekken waar in de vorige eeuw meters zand is afgegraven voor woningbouw en wegaanleg. De Kuil van Koppel, Crailoo en de Kuil van Blaricum zijn er een paar. Bij de Groeve Oostermeent tussen Huizen en Blaricum is nu een paneel onthult dat aangeeft wat inmiddels de bijzondere natuurwaarden zijn van deze gebieden. Het Goois Natuurreservaat noemt ze 'natuurparels'.
Karin Kos, directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat: "Toen het zand destijds werd afgegraven was dat een ramp voor de natuur ter plaatse. Veel bijzondere vegetatie ging verloren en grondwaterstromen werden verstoord. We zouden dat nu nooit meer zo doen."
zie verder
                                                                                                                                                                                                               Groeve Oostermeent tussen Huizen en Blaricum - NH Nieuws/Stephan Roest

Vechtstreekmuseum
Kastelen in de Vechtstreek!

In deze informatieve wisseltentoonstelling wordt de bezoeker meegenomen in de geschiedenis van alle ooit bestaande kastelen in de Vechtstreek. Hierbij zal aangegeven worden waarom er kastelen zijn ontstaan in de Vechtstreek, wie deze kastelen heeft gebouwd, welke functie deze kastelen oorspronkelijk hadden, hoe de kastelen zich hebben ontwikkeld, welke er niet meer zijn en wat de functie is van de overgebleven kastelen.
Naast kastelen zal er ook aandacht worden besteed aan de zogenaamde ridderhofsteden en zal het verwoestende karakter van de oorlog van 1672/1673 worden belicht.
zie verder

Filmhuis GeoparkHGV
In ons filmhuis hebben wij zo'n 46 geo-gerichte films verzameld, kort en wat langer, die ieder op een andere manier aspecten van aardkundige waarde of de historie belichten.

Bekijk bijv. eens ...
Levende Monumenten - De wolf van de Utrechtse Heuvelrug
13.05 min, RegioTV De Bilt

Natuurgebied De Blauwe Kamer, dat deel uitmaakt van het Utrechts Landschap, geeft een realistisch beeld hoe de Utrechtse Heuvelrug er in het verleden heeft uitgezien. Dat was de tijd dat de wolf en zijn prooidieren het landschap bepaalden. Na eeuwen vervolging door de mens is de wolf weer terug in Nederland. Hij heeft zich gevestigd op de Veluwe. Patrick Greeven van IVN De Bilt ziet een toekomst voor de wolf op de Heuvelrug en, bij de juiste omstandigheden, tot De Bilt aan toe.

Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht , officieel erkend als ANBI.

Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?