Voortgang

bijgewerkt 24-05-2018

07-12-2017
Duurzaam Geopark Zeist
In het kader van het project “Samen Duurzaam Zeist” is de stichting Geopark Heuvelrug i.o. met de gemeente Zeist overeengekomen dat zij voor Zeist een versnelling gaat geven aan de voorbereidingen om te komen tot het Geopark Heuvelrug.

Het project “Samen Duurzaam Zeist” roept burgers van Zeist op initiatieven te nemen om de duurzaamheid van Zeist te bevorderen. Geopark Heuvelrug is een initiatief van burgers uit Zeist, ruim 2 jaar geleden gestart, met als doel de hele Heuvelrug inclusief de natte randgebieden door de Unesco gekwalificeerd te krijgen als “Geopark”. De kwalificatie Geopark kan verkregen worden als een gebied qua geologische ontstaansgeschiedenis en ondergrond én natuur én cultuurhistorie bijzonder is. Het hogere doel daarvan is bewoners en bezoekers van het gebied goed te informeren over en bewust te maken van de genoemde aspecten van het gebied en ook betrokken instanties en eigenaren zo goed mogelijk met het gebied om te laten gaan en dat te behouden en beschermen waar nodig. Anders gezegd: teneinde de duurzame ontwikkeling van het desbetreffende gebied te versterken.

Vrijwilligers hebben al veel voorwerk gedaan, zie ook www.geoparkheuvelrug.nl, maar de financiële bijdrage van bijna 12.000 euro vanuit de gemeente maakt het mogelijk nu concreet aan de slag te gaan in Zeist. Op deze manier kan het project in de gemeente een duurzame bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van pijler 3 van de “Brede Milieu Visie”: een levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie.

De doelstelling van het project is bewoners en bezoekers van Zeist nader kennis te laten maken met de geologische ontstaansgeschiedenis en ondergrond èn natuur èn cultuurhistorie van Zeist. De hogere ambitie is dat er bewuster met het gebied omgegaan wordt, dat de kwaliteiten van het gebied mede daardoor beter beschermd worden en duurzaamheid bij elke verdere ontwikkeling centraal staat. Er is veel basismateriaal beschikbaar dat met dit project aangevuld gaat worden met wandelroutes, les- en voorlichtingsmateriaal. Concreet wordt er een Geopark-kaart met de benodigde informatie gemaakt, worden er posters en een les voor scholieren ontwikkeld en worden er, in samenwerking met lokale organisaties, 9-12 wandelingen met geologisch interessante plekken uitgewerkt en op papier en via internet beschikbaar gesteld.

 

15-09-2017
Startsubsidie van stichting Mens en zijn Natuur
Stichting Mens en zijn Natuur heeft de stichting Geopark Heuvelrug i.o. een subsidie verleend van 1.500,-. De subsidie was nodig en is en wordt gebruikt voor de oprichting van de stichting en het verder uitwerken en verbeteren van de communicatie van de stichting.

 

18-05-2017
Voorjaarsbijeenkomst 2017
Op 18 mei werd de 
eerste Voorjaarsbijeenkomst  Geopark-Heuvelrug i.o. gehouden op landgoed Oostbroek. De bijeenkomst werd bezocht door bijna 40 geïnteresseerden, was leuk en werd als zeer nuttig en leerzaam ervaren.

De voordrachten die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd zijn beschikbaar onder:
-  Initiatief Geopark Heuvelrug, Marc Hofstra, Geopark Heuvelrug i.o.
-  Ontstaansgeschiedenis Heuvelrug en omgeving, Wim Hoek, Universiteit Utrecht
-  Over natuur, cultuur en geo, Hendrike Geessink, Utrechts Landschap
-  Geopark Gooi & Vecht i.w., Jan Sevink

Een terugblik met het verslag van hetgeen aan de “Gesprekstafels” werd besproken vindt u onder
-  
Geopark-Heuvelrug-verslag-Gesprekstafels-Voorjaarsbijeenkomst-18-mei-2017.pdf

Verder wordt er hard doorgewerkt aan de website, met name aan het uitbreiden van de beschikbare informatie over Geosites, waaronder het digitaliseren van veel informatie over Geosites die nu alleen nog op papier bestaat.
Daarnaast zijn reeds zo'n 700 objecten aangebracht in de kaart m.b.t. archeologie, natuur, cultuur, militair en infrastructuur, met ieder een link naar uitgebreide informatie.
Deze objecten zijn ook te vinden in de rechterkolom met een link naar een verzameldocument per object.

Beide initiatieven, Geopark Heuvelrug en Nationaal Park Heuvelrug, gaan over hetzelfde gebied en versterken elkaar. De status Geopark brengt naast de natuur- en cultuurhistorie ook de ontstaansgeschiedenis en geologie van het gebied onder de aandacht en brengt daarmee het Nationale Park nationaal en internationaal beter voor het voetlicht.

 

08-05-2017
Oprichting Stichting
Ondertussen is op 8 mei 2017 de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren.
Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

- Marc Hofstra (voorzitter)
- Walter Kooy (secretaris / penningmeester)
- Egbert Visscher en
- Hendrike Geessink

Voor de oprichtingsakte, klik hier.

De Werkgroep is inmiddels omgevormd tot Adviescommissie en uitgebreid met Piet van Driel van Stichting Beter Zeist en Annemarie Luksen, archeoloog van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zodat de Adviescommissie nu bestaat uit:

 • Karin van den Broek (Provincie Utrecht)
 • Piet van Driel (Stichting Beter Zeist),
 • Hendrike Geessink (Utrechts Landschap)
 • Wim Hoek (Universiteit Utrecht)
 • Marc Hofstra (voorzitter),
 • Walter Kooy 
 • Annemarie Luksen (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en  
 • Egbert Visscher (Stichting Beter Zeist)

Voor wat betreft de verdere bemensing van de verschillende organen is de volgende stap de benoeming van de leden van de Adviesraad en het Partnerberaad.

Er werd een stagiair geworven voor de tweede helft van 2017 om nader in kaart te brengen wat er voor een succesvolle aanvraag tot kwalificatie nodig is en wat er vervolgens nog dient te gebeuren. De stagiair is geplaatst bij de Provincie Utrecht en wordt begeleid vanuit de Provincie Utrecht en de Stichting Geopark-Heuvelrug i.o

 

09-09-2016
Instellen werkgroep
Na de vele positieve reacties op het initiatief Geopark Heuvelrug is medio 2016 de Werkgroep Geopark Heuvelrug gestart, met als deelnemers:

 • Stichting Beter Zeist, Marc Hofstra (voorzitter) en Egbert Visscher,
 • Provincie Utrecht, Karin van den Broek,
 • Universiteit van Utrecht, Wim Hoek,
 • Stichting Utrechts Landschap, Hendrike Geessink,
 • Thomas van der Linden en     
 • Walter Kooy.

De Werkgroep heeft inmiddels een Werkplan ontwikkeld en is doende zoveel mogelijk stakeholders te bezoeken, met als doel hen te informeren en te enthousiasmeren. Het gaat dan met name om de beide provincies, de betrokken gemeenten, ondernemers, natuur- en erfgoedorganisaties en landgoedeigenaren.