sticker-tekst-lange en korte duinen

lees of luister of kijk film

De Lange en Korte Duinen
De Lange en Korte Duinen zijn een van de laatste gebieden in Nederland met nog levend stuifzand. Tijdens de laatste ijstijd kwamen geregeld zandstormen voor, waarbij de droge zandondergrond massaal ging verstuiven. Vrijwel heel Nederland werd toen bedekt door een laag verstoven zand. Geologische processen en menselijke activiteit zijn hier al sinds de prehistorie in interactie. Nog altijd kunnen hier duinen ontstaan, opstuiven of zich verplaatsen. Levende stuifzanden zijn extreem voedselarm en droog. De Lange en Korte Duinen zijn door het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht aangemerkt als Geosite en door de provincie Utrecht erkend als Aardkundig Monument. Meer informatie over de Lange en Korte Duinen en het Geopark zie www.geoparkhgv.nl